CBF haalt mijlpaal aantal erkende goede doelen

Steeds meer goede doelen vragen de Erkenning aan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Sinds 1 november zijn er 600 organisaties in het bezit van dit keurmerk. Deze mijlpaal betekent een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden.

20 november 2019 | Door redactie

De erkenningsregeling van het CBF is een keurmerk voor goede doelen en bestaat sinds 1 juli 2016. Goede doelen komen in aanmerking voor de Erkenning als ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. De afgelopen jaren hebben steeds meer organisaties de Erkenning aangevraagd en gekregen. Sinds 1 november van dit jaar zijn dat er dus 600. Daarbij gaat het niet alleen om fondsenwervende organisaties, maar bijvoorbeeld ook om culturele instellingen. Deze organisaties zijn ook steeds meer afhankelijk van donaties, al ruim 30% van de inkomsten komt binnen via fondsenwerving bij particulieren.

Kwaliteitsnormen voor de Erkenning

Organisaties moeten voor de Erkenning aantoonbaar een bijdrage leveren aan een betere wereld, zorgvuldig met geld omgaan, verantwoording afleggen en zich laten controleren waar nodig.  Afhankelijk van de grootte van uw organisatie zal het CBF uw organisatie in een bepaalde categorie indelen. Er zijn 4 categorieën met bijbehorende normen. Grotere goede doelen moeten aan strengere normen voldoen. Startende organisaties hoeven niet gelijk aan alle normen te voldoen, maar krijgen de tijd om daaraan te werken. Het is aan het CBF om daarover afspraken te maken.

Aanvragen van de Erkenning

Aan het verkrijgen van de Erkenning zijn wel kosten verbonden: toetsingsbijdrage en erkenningsbijdrage. Deze kosten zijn terug te vinden op de website van het CBF. Goede doelen met opbrengsten tot € 500.000 kunnen de Erkenning alleen maar online aanvragen. Via de zogenoemde routekaart (pdf) ziet een aanvrager welke stappen er nodig zijn voor de Erkenning. Grotere organisaties moeten contact opnemen met het CBF via 020-2389104 of het e-mailadres: erkenning@cbf.nl. Het CBF zal dan een afspraak maken voor een persoonlijke kennismaking.