Collecte van uw goede doel kan nog in de vrije weken

Heeft uw organisatie al een collecte gepland voor volgend jaar? In het collecterooster kan uw organisatie terugvinden welke weken nog vrij zijn. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft recent het nieuwe rooster voor 2021 samengesteld. Daarnaast is er een wervingsrooster voor de donateurswerving aan de deur.

30 december 2020 | Door redactie

Het CBF wijst grote goede doelen een week toe voor een collecte. Op die manier wil het CBF de collectes spreiden. In het collecterooster zijn al deze acties van de grote goede doelen al toegewezen. Uw organisatie kan nog een collecte inplannen in de ‘vrije periodes’. Het rooster voor 2021 kunt u vinden op de website van het CBF. Daarvoor geldt dat een collecteweek loopt van zondag tot en met zaterdag.

Rooster voor donateurswerving

Naast een collecte kan uw organisatie ook langs de deuren gaan om donateurs te werven. Deze acties van goede doelen zijn in een apart rooster opgenomen: het wervingsrooster. Het wervingsrooster reguleert en limiteert de werving aan de deur en borgt de kwaliteit van de werving. De betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van de werving. Het CBF neemt in het wervingsrooster alleen organisaties op die beschikken over een CBF-erkenning. 

Protocollen voor collecteren en werven

Het coronavirus heeft nog steeds een grote invloed op het collecteren en werven van donateurs. Het is daarom belangrijk dat uw organisatie de protocollen goed in de gaten houdt. De brancheorganisaties zullen de protocollen updaten als dat noodzakelijk is. Op de website van het CBF zijn twee protocollen te vinden: een protocol voor het collecteren (pdf) en een protocol voor het werven van donateurs (pdf) in coronatijd. In het protocol zijn onder andere algemene maatregelen opgenomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om afstand houden, hygiëne en mondkapjes. Daarnaast staan er tips om binnen de huidige maatregelen toch te kunnen collecteren en werven.