Coronacrisis heeft beperkt invloed donateursvertrouwen

De huidige coronacrisis raakt het donateursvertrouwen minder hard dan gedacht. De index voor het donateursvertrouwen daalde wel van -6 naar -14. Dit blijkt uit het recente rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP).

22 juli 2020 | Door redactie

Het NDP onderzoekt elk kwartaal het donateursvertrouwen in Nederland. De hoogte van deze index voor het donateursvertrouwen is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. Het donateursvertrouwen kwam in het tweede kwartaal uit op -4. Het effect van de coronacrisis op het indexcijfer lijkt beperkt. Het consumentenvertrouwen had het veel zwaarder te verduren en daalde naar -27 (maart: -2, april: -22 en mei: -31). Hierdoor ligt het donateursvertrouwen op dit moment hoger dan het consumentenvertrouwen.

Enthousiast over nalaten aan goede doel

De leden van het donateurspanel kregen daarnaast ook vragen voorgelegd over het nalaten aan goede doelen en de fondsenwerving door goede doelen. Uit de vragen over het nalaten blijkt dat meer mensen uit het panel zijn gaan nadenken over het nalaten aan goede doelen (14%). Bij 4,2% van de panelleden heeft dit ook daadwerkelijk geleid tot het opstellen of actualiseren van het testament in de afgelopen drie maanden. Uit het onderzoek (pdf) blijkt dat 46% positief staat tegenover het nalaten aan een goed doel (dat was 53% in 2016). 15% van de panelleden wil overwegen om een goed doel in het testament op te nemen.

Benadering door goede doelen

Het panel heeft ook vragen gekregen over de benaderingswijzen van goede doelen. Post staat daarbij nog steeds op nummer 1 met 22%. Gevolgd door e-mail (21%) en sociale media (17%). Over het algemeen laten de cijfers voor alle benaderingswijzen wel een daling zien. Een vergelijking van de mondelinge communicatie en schriftelijke communicatie maakt duidelijk dat de panelleden een voorkeur hebben voor schriftelijke communicatie. Veel panelleden vinden telefonische benadering door goede doelen nog steeds onprettig (89%). Op de tweede plek staat sms/WhatsApp (84%) en op nummer 3 staat de benadering op straat (77%).