De opbrengst uit nalatenschappen blijft groeien

De voorspelling is dat de opbrengst uit nalatenschappen bij goede doelen de komende jaren toeneemt met gemiddeld 3,6% per jaar. Organisaties besteden echter nog weinig budget aan de communicatie over en werving van nalatenschappen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de Legacy Monitor Netherlands 2019.

13 november 2019 | Door redactie

De Legacy Monitor Netherlands is een onderzoek onder 19 prominente goede doelen. Sinds 2014 kijkt de Legacy Monitor Netherlands jaarlijks naar de Nederlandse nalatenschappen. Het afgelopen decennium zijn de opbrengsten uit nalatenschappen met 3,3% per jaar toegenomen. De voorspelling is dat deze groei doorzet en dat de groei tot 2027 3,6% per jaar zal bedragen. De grootste ontvangers van nalatenschappen zijn de sector gezondheid en internationale hulp. Daarnaast is er een grote groei waar te nemen bij de kunst- en cultuursector. In de laatste tien jaar steeg de opbrengst in deze sector met gemiddeld 18% per jaar.

Weinig budget naar communicatie en fondsenwerving

Steeds meer vijftigplussers hebben ook interesse om iets na te laten aan een goed doel. Uit het onderzoek blijkt dat 20% van de vijftigplussers daar wel voor open staat. Potentiële erflaters komen ook wel eens in aanraking met informatie over het nalaten. Toch geeft zo’n 29% van de potentiële erflaters aan nooit informatie te ontvangen. Organisaties besteden ook slechts 3% van het budget dat beschikbaar is voor communicatie en fondsenwerving aan het ontvangen van nalatenschappen. Slechts 5% van de staf wordt voor dit doel ingezet.

Betrokkenheid bij het goede doel

Organisaties moeten zich daarnaast meer richten op de betrokkenheid. Zo’n 53% van de donateurs van vijftigplus zou graag meer betrokken worden bij het goede doel. Dit geldt zeker als iemand interesse heeft om het goede doel als begunstigde aan te wijzen. Uw organisatie kan die betrokkenheid bijvoorbeeld bereiken door het meedoen met enquêtes, vrijwilligerswerk, deelname aan excursies of rondleidingen en bijeenkomsten.

Bijlagen bij dit bericht