Direct mail werkt nog steeds erg goed bij fondsenwerving

Het gebruik van direct mail is nog steeds een goed middel om donateurs te werven. Juli en november zijn daarbij de populairste wervingsmaanden. Dit blijkt uit de Dutch Fundraising Benchmark 2019 dat recent is gepubliceerd door Mindwize.

2 oktober 2019 | Door redactie

Mindwize doet jaarlijks onderzoek naar het geefgedrag van donateurs op basis van donatiegegevens van verschillende goede doelen. Uit die gegevens blijkt dat de jaarlijkse inkomsten iets zijn gedaald, maar dat direct mail nog steeds erg belangrijk is. Zo’n 21% van de inkomsten komt binnen via direct mail. Bij eenmalige giften ligt dat percentage zelfs een stuk hoger op 85%. Geworven donateurs via direct mail zijn over het algemeen ook loyale donateurs. Organisaties gebruiken wel steeds vaker ‘face to face’ als kanaal om fondsen te werven. Deze donateurs blijken echter minder loyaal naar het goede doel (48% is na een jaar nog donateur). Bij direct mail en media is dat met 63% een stuk hoger.

September is minst populair

December is altijd een populaire maand geweest  om nieuwe donateurs te werven. De afgelopen twee jaar was dat echter anders. In 2018 waren juli en november het meest populair. De minst populaire maand is niet veranderd. September blijft ook in 2018 de minst populaire maand om nieuwe donateurs te werven.
Uit het onderzoek blijkt wel dat de inkomsten van middelgrote gevers achterblijven. Daarnaast is er een belangrijk verschil tussen grote gevers en middelgrote gevers. Grote gevers zijn voornamelijk nieuwe donateurs en bij middelgrote gevers gaat het om bestaande donateurs. De benchmark laat zien dat de kennis (leeftijd, geslacht, motivatie) over (middel)grote gevers bij veel organisaties beperkt is. 

Veel gebruik van mobiele telefoon

Het is steeds belangrijker dat organisaties online aanwezig zijn en een goede website hebben. Dit is ook uitgebreid aan bod gekomen in het onderzoek. Hieruit blijkt dat (potentiële) donateurs steeds vaker via de mobiele telefoon informatie opzoeken over het goede doel. Organisaties moeten dus zorgen voor een goede optimalisatie voor mobiel. Dit betekent niet dat de desktop geen rol meer speelt. De meeste donaties komen nog binnen via de pc. Voordat iemand overgaat tot een donatie zijn er vaak al verschillende contactmomenten geweest.