Donateursvertrouwen blijft ook eind 2018 stabiel

Het donateursvertrouwen is in het laatste kwartaal van 2018 weer blijven steken op -7. Dit blijkt uit het recente rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Het donateursvertrouwen volgt daarmee niet het consumentenvertrouwen dat in dit kwartaal flink is gedaald.

23 januari 2019 | Door redactie

Elk kwartaal kijkt het NDP (pdf) naar het donateursvertrouwen in Nederland. De hoogte van deze index voor het donateursvertrouwen is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. Dit donateursvertrouwen is al langere tijd stabiel. Sinds juni 2017 ligt het donateursvertrouwen al op -7. Normaal gesproken volgt het donateursvertrouwen de trend van het consumentenvertrouwen. De index voor het consumentenvertrouwen is flink gedaald, maar dat heeft nog geen effect gehad op het donateursvertrouwen.

Bijdrage aan betere wereld

In het rapport kijkt het NDP ook terug op 2018 en vooruit naar 2019. Aan het panel is gevraagd of ze in 2018 een bijdrage hebben geleverd aan een betere wereld. De resultaten zijn als volgt:

  • groener leven: 47% (2017: 41%);
  • geen bijdrage aan een betere wereld: 30% (2017: 30%);
  • meer vrijwilligerswerk doen: 22% (2017: 21%);
  • doneren aan een goed doel: 13% (2017: 16%);
  • op een andere manier: 4% (2017: 3%).

Goede voornemens voor 2019

Dit is uiteraard ook het juiste moment om vooruit te kijken naar 2019. Aan het panel is gevraagd of er nog voornemens zijn voor 2019. De top 5 van goede voornemens ziet er als volgt uit:

  • milieubewuster of duurzamer leven: 48%;
  • persoonlijke zorg voor mensen in de omgeving: 36%;
  • spullen inleveren voor goededoelenorganisaties: 32%;
  • geld geven aan goededoelenorganisaties: 32%;
  • spullen geven aan mensen in de omgeving: 29%.

In vergelijking met 2015 geven de panelleden aan dat ze in 2019 vaker geld gaan geven aan goede doelen (32% versus 24%), vaker spullen inleveren bij goede doelen (32% versus 25%) en duurzamer leven (48% versus 30%). Opvallend is ook dat vrouwen meer bereid lijken te zijn om in 2019 een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Ze willen vaker spullen geven aan goede doelen (38% versus 26%) en zijn bereid om vaker vrijwilligerswerk te gaan doen (26% versus 16%).