Donateursvertrouwen blijft stabiel eind 2020

Corona en de nieuwe lockdown hebben geen invloed gehad op het donateursvertrouwen in het vierde kwartaal. De index voor het donateursvertrouwen bleef gelijk aan de -20 van het derde kwartaal. Dit blijkt uit het rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP) over het vierde kwartaal.

20 januari 2021 | Door redactie

Het donateursvertrouwen is een belangrijke indicatie voor goede doelen in Nederland. Het NDP onderzoekt elk kwartaal het donateursvertrouwen in Nederland. De hoogte van deze index voor het donateursvertrouwen is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. In het derde kwartaal liep het donateursvertrouwen nog een flinke deuk op, maar in het vierde kwartaal is dat weer meer gestabiliseerd op -20. Opvallend is dat mannen positiever zijn over het donateursvertrouwen dan vrouwen (-17 tegenover -23).   

Geefgedrag in het afgelopen coronajaar

Het donateurspanel kreeg daarnaast ook een vraag over het geefgedrag in het afgelopen coronajaar. Panelleden konden aangeven aan welke soorten goede doelen ze gaven en of dat veranderd was. Hieruit bleek dat mensen het afgelopen jaar meer zijn gaan geven aan de volgende onderwerpen: gezondheid (12%), dieren (9%) en natuur en milieu (8%). Er zijn ook onderwerpen die het afgelopen jaar minder aandacht hebben gekregen: kunst en cultuur (7%), internationale hulp en mensenrechten (6%) en dieren (5%). Religie en levensbeschouwing is het onderwerp waarbij de panelleden aangeven nooit voor te geven (68%).

Informatie op sociale media

Veel goede doelen maken gebruik van sociale media om informatie te delen over de organisatie. Aan de panelleden is voor deze kwartaalmeting (pdf) gevraagd of ze goede doelen volgen via sociale media (dat was 66%). Die groep kreeg de vraag over wat ze van de informatie vonden. Uit de antwoorden blijkt duidelijk dat er een minder positief beeld is. Het aantal mensen dat de informatie irritant vond steeg van 21% naar 42%.  Daar staat tegenover dat het aantal mensen dat de informatie leuk vond halveerde (van 40% naar 23%). Daarnaast viel op dat iets meer dan 40% de informatie interessant vond en voor iets minder dan 40% geeft de informatie bevestiging. Goede doelen zullen dus goed moeten kijken welke informatie ze delen.