Donateursvertrouwen slechts licht gedaald begin 2019

Het consumentenvertrouwen is het eerste kwartaal van 2019 hard onderuitgegaan. Dit heeft nog geen grote gevolgen voor het donateursvertrouwen, want dat daalt slechts van -7 naar -9. Dit blijkt uit het recente rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP).

8 mei 2019 | Door redactie

De hoogte van de index voor het donateursvertrouwen is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. Normaal gesproken volgt het donateursvertrouwen de trend van het consumentenvertrouwen. De laatste maanden is het consumentenvertrouwen hard onderuit gegaan en gedaald van 9 (december 2018) naar -4 (maart 2019). Het donateursvertrouwen lijkt minder last te hebben van die dalende trend en daalt slecht van -7 naar -9.

Effect beperking van de giftenaftrek

Daarnaast zijn twee recente ontwikkelingen aan het donateurspanel voorgelegd: de beperking van de giftenaftrek en het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties. Het NDP-rapport (pdf) geeft inzicht in hoe donateurs aankijken tegen deze ontwikkelingen. Opvallend hierbij is dat slechts 21% weet wat de giftenaftrek inhoudt. Voor 53% van de ondervraagden is de giftenaftrek geen reden om te doneren aan goede doelen. De beperking van de giftenaftrek zorgt bij slechts 12% van de ondervraagden ervoor dat ze minder gaan doneren. Bijna de helft (47%) geeft aan dat ze niet minder gaan doneren door de beperking van de giftenaftrek.

Informatieplicht over ontvangen donatie

Het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties heeft ook tot de nodige discussies geleid. Organisaties die een bedrag van meer dan € 15.000 ontvangen, zijn daardoor straks verplicht om informatie over de donateur openbaar te maken. Uit het NDP-rapport blijkt dat 47% van de ondervraagden niet meer zou doneren als de organisatie verplicht is om informatie te verstrekken over de donateur. Voor 25% van de ondervraagden is dat geen reden om te stoppen met doneren aan een goed doel. Slechts 36% vindt het invoeren van een informatieplicht een goede zaak. Het aantal mensen dat het hiermee oneens is, is bijna even groot (40%).