Donateursvertrouwen stijgt verder in derde kwartaal 2018

Het donateursvertrouwen in Nederland is in het derde kwartaal van 2018 gestegen van -8 naar -7. De stijgende lijn houdt dus aan. Het donateursvertrouwen zit nu weer op het niveau van de laatste drie kwartalen van 2017. Dit blijkt uit een recent rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP).

24 oktober 2018 | Door redactie

Het donateursvertrouwen is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. Het NDP (pdf) stelt het donateursvertrouwen elk kwartaal opnieuw vast. In het derde kwartaal van 2018 heeft het donateursvertrouwen de stijgende lijn vastgehouden en is uitgekomen op -7. Het donateursvertrouwen heeft alleen in januari 2017 hoger gelegen (op -6).

Geefbereidheid in Nederland

In het onderzoek is ook verder ingezoomd op de geefbereidheid. Veertigers (40 – 49 jaar) geven daarbij vaker aan dat zij de komende 12 maanden waarschijnlijk aan een goed doel gaan geven (72% versus 63%). Er is ook een duidelijk verschil tussen hoogopgeleiden en gemiddelde of laagopgeleiden. Zo’n 74% van de hoogopgeleiden geeft aan waarschijnlijk een donatie te doen. Voor de gemiddelde of laagopgeleiden is dat slechts 60%. En ook fulltimers (70%) geven vaker dan parttimers (63%).

Voorkeur van benadering

Het is voor uw organisatie belangrijk om de juiste wijze van benadering te kiezen. Uit het onderzoek van het NDP blijkt dat een schriftelijke benadering de voorkeur heeft. Potentiële donateurs vinden het minder fijn om op straat of via de telefoon te worden benaderd. De top-3 is nu als volgt: e-mail (34%), post (32%) en online banners (28%). Benaderingswijzen met direct persoonlijk contact hebben dus niet de voorkeur. De top-3 van onprettige benaderingswijze bestaat uit: telefonisch (91%), sms of WhatsApp (81%) en op straat (79%). De leeftijd van de potentiële donateur speelt hierbij ook een rol. Respondenten jonger dan 50 jaar vinden het veel prettiger dan 50-plusser om via sociale media te worden benaderd (42 % versus 8%).