Donateursvertrouwen weer terug op oude niveau

Het donateursvertrouwen is in het derde kwartaal van 2019 weer gezakt naar het niveau van begin dit jaar. Dat betekent een daling van -5 naar -9. Daarnaast is het vertrouwen in verschillende non-profitorganisaties in 2019 gedaald ten opzichte van 2014, 2015 en 2016. Dit blijkt uit het recente rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP).

6 november 2019 | Door redactie

Het NDP onderzoekt elk kwartaal het donateursvertrouwen in Nederland. De hoogte van deze index voor het donateursvertrouwen is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. Er is een schommeling waar te nemen in dit vertrouwen. Het derde kwartaal is het donateursvertrouwen weer terug op het niveau van begin dit jaar (-9). Dat betekent een daling ten opzichte van het tweede kwartaal.  Dit is een verschil met het consumentenvertrouwen. Dat stijgt dit kwartaal namelijk van -2 naar 0.

Veel vertrouwen in kleine, lokale organisaties

Daarnaast heeft het panel (pdf) gekeken naar het vertrouwen in onder andere goede doelen, overheid, kerken en de media. In 2014, 2015 en 2016 is dezelfde vraag aan het panel gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat kleine, lokale goede doelen, CBF-Erkenning voor goededoelenorganisaties, landelijke goede doelen en kerken in 2014, 2015 en 2016 in grotere mate ruim voldoende tot veel vertrouwd werden dan andere instanties. In 2019 is het percentage voor deze vier organisaties gedaald. Daarnaast blijkt dat de kleine, lokale organisaties het meeste vertrouwen krijgen.

Verschil tussen jongeren en ouderen

Opvallend is dat er een duidelijk verschil zit tussen jongeren (30-minners) en ouderen. Jongeren hebben onder andere meer vertrouwen in de CBF-Erkenning voor goededoelenorganisaties (43% versus 25%), landelijke organisaties voor goede doelen (39% versus 21%) en de overheid (38% versus 19%). De reactie van mannen en vrouwen is nagenoeg gelijk. Er is slechts één duidelijk verschil. Mannen geven vaker aan dat ze ruim voldoende vertrouwen hebben in de kerk dan vrouwen (20% versus 13%).

Overheid is belangrijk voor aanpak wereldproblemen

Als laatste is nog de vraag gesteld wie de grote wereldproblemen moet aanpakken. De overheid moet daarbij een belangrijke rol spelen. Voor het aanpakken van conflicten/oorlogen (82%), armoede (77%) en ongeneeslijke ziekten (47%) is de overheid volgens de panelleden de meest aangewezen partij. Grote bedrijven en goede doelen krijgen nergens een meerderheid van de stemmen. Goede doelen spelen wel een belangrijke rol bij het aanpakken van dierenleed (21%) en ongeneeslijke ziekten (17%). Burgers moeten aan de slag met eenzaamheid (72%), ongelijkheid/discriminatie (53%) en dierenleed (42%).