Donateursvertrouwen zakte eind 2019 verder weg

Het donateursvertrouwen is in het vierde kwartaal van 2019 gezakt naar het laagste punt sinds eind 2016. De index zakte in het laatste kwartaal van -9 naar -11. Daarnaast blijkt dat 70% van de ondervraagden in 2019 wel eens gebruik heeft gemaakt van een QR-code. Dit staat in het recente rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP).

5 februari 2020 | Door redactie

Het NDP onderzoekt elk kwartaal het donateursvertrouwen in Nederland. De hoogte van deze index voor het donateursvertrouwen is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. De index van het donateursvertrouwen lijkt in het laatste kwartaal van 2019 het consumentenvertrouwen te volgen. Het consumentenvertrouwen zakte in dat kwartaal naar -2 en het donateursvertrouwen zakt mee van -9 naar -11.

Meer dan de helft heeft in 2019 een QR-code gebruikt

Naast het donateursvertrouwen is in het NDP-rapport (pdf) ook gekeken naar het gebruik van de Quick Response Code (QR-code). Hieruit bleek dat 70% van het panel het afgelopen jaar een QR-code heeft gebruikt. De QR-code werd dan het meeste gebruikt voor betalingen (44%) of het lezen van meer informatie over een bepaald onderwerp (35%). Het gebruik van de QR-code is ook afhankelijk van de leeftijd: 30-minners (79%) en mensen tussen de 30 – 60 jaar (78%) maakten vaker gebruik van een QR-code dan 60-plussers (50%).

QR-code nog weinig gebruikt voor online donatie

Slechts 3% van de ondervraagden gaf aan een QR-code te hebben gebruikt voor een online donatie. Uit nader onderzoek blijkt dat slechts 32% bereid is om wel van een QR-code gebruik te maken en 48% daartoe niet bereid is. Als reden voor het niet willen gebruiken van de QR-code geven ze aan dat het onveilig zou kunnen zijn (14%), ze niet weten hoe het werkt (13%), ze een voorkeur hebben voor een andere betaalmethode (12%) en ze niet willen doneren of op een andere manier bijdragen (6%).   

Onderwerpen die meer aandacht mogen krijgen

Als laatste is aan het panel gevraagd welke onderwerpen in 2020 meer aandacht moeten krijgen. Hieruit kwam de volgende top-3 naar voren: armoede (33%), stijgende zorgkosten (29%) en ouderenzorg in Nederland (27%). Het klimaatprobleem stond vorig jaar ook in de top-3, maar valt daar nu net buiten met 24%. De volgende onderwerpen werden door het panel veel vaker genoemd dan in 2018 en 2019: jeugdzorg in Nederland (14,5% voor 2020 versus 9% in 2018 en 2019), kinderen die op straat leven (15,5% voor 2020 versus 10,7% voor 2018 en 2019) en overbevolking (11% voor 2020 versus 7,1% voor 2018 en 2019).