Doneren aan goede doelen steeds vaker met pinpas

Donateurs beginnen steeds meer te wennen aan het gebruik van de pincollectebus. In het tweede jaar van de proef met de pincollectebus is het aantal pindonaties met ruim 10% gestegen. Dit blijkt uit recent onderzoek van eind vorig jaar naar het gebruik van de pincollectebus.

28 februari 2019 | Door redactie

Eind 2017 hebben verschillende goede doelen geïnvesteerd in de aankoop van vijfhonderd pincollectebussen. De traditionele fondsenwerving met collectebussen leverde steeds minder op en dus moest er iets veranderen. De nieuwe collectebussen maakten het zowel mogelijk om contant te doneren als contactloos. De nieuwe collectebussen zijn niet door één organisatie aangeschaft, maar gezamenlijk door meerdere goede doelen. Na elke collecteweek worden de collectebussen doorgegeven naar de volgende collecterende organisatie. De organisaties zijn eerst gestart met een tweejarige pilot om het gebruik van de pincollectebussen te testen.

Stijging van 10% van het aantal pindonaties

De resultaten van het onderzoek laten zien dat steeds meer donateurs ervoor kiezen om te pinnen. Een stijging van ruim 10% ten opzichte van vorig jaar. Per collectebus werd er € 48,23 gepind (in het eerste jaar was dat nog € 41), een groei van 18%. Dat leverde gemiddeld € 3,94 per pintransactie op. De totale opbrengst per collectebus bedroeg gemiddeld € 178,20. Naast het ontvangen bedrag met de pinpas of mobiele telefoon leverde dat dus ook nog € 130 aan contanten op.

Tweederde van de pindonaties is contactloos

Het aantal pindonaties is dus verder gestegen ten opzichte van vorig jaar. Contactloos doneren is daarbij ook steeds meer in trek. Bijna tweederde van de ontvangen pindonaties is namelijk contactloos. Het gebruik van de nieuwe pincollectebussen zorgt dus voor hogere collecteopbrengsten en meer pindonaties.