Erkenning voor donatieplatforms weer stapje dichterbij

Op dit moment is er nog geen specifiek toezicht geregeld voor donatieplatforms. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is daarom gekomen tot een set normen die specifiek gelden voor donatieplatforms. Recent is er een succesvolle pilotaudit uitgevoerd.

24 maart 2021 | Door redactie

Non-profitorganisaties maken steeds vaker gebruik van donatieplatforms. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de platforms met een rendementconstructie. De platforms van goede doelen vallen daar niet onder en hebben dus niet te maken met een bepaalde vorm van toezicht. Het CBF wil voor deze platforms, die vragers en donateurs via crowdfunding bij elkaar brengen, een Erkenning regelen. De resultaten van de recent uitgevoerde pilotaudit was positief.

Normen vaststellen voor een donatieplatform

Om tot deze pilotaudit te komen, hebben het CBF en Nederland Filantropieland in 2020 de eerste stappen gezet. De werkgroep die toen gevormd is, heeft de vereisten voor een donatieplatform vastgelegd in een Code donatieplatforms. Deze code is omgezet in een stel normen. Het CBF moet toezicht gaan houden op deze principes. Verschillende donatieplatforms hebben meegewerkt aan de pilotaudit en daaruit kwam naar voren dat de gekozen normen echt iets zeggen over de bescherming van de gevers en hun donatie. De donatieplatforms staan ook achter deze normen en het is voor het CBF eenvoudig mogelijk de normen te toetsen.

De volgende stappen naar een Erkenning

De eerste stappen voor het opzetten van een nieuwe erkenningsregeling voor donatieplatforms zijn dus gezet. Het is nu aan de onafhankelijke Commissie Normstelling om de gekozen normen te beoordelen en aan te geven of deze voldoende zijn. Uiteindelijk is het dan aan de stuurgroep Erkenningsregeling om de normen vast te stellen. Daarna is het voor donatieplatforms mogelijk om een Erkenning van het CBF te krijgen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat mogelijk is.