Forse kritiek op wetsvoorstel openbaarheid gulle gever

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het kabinetsvoorstel om transparanter te zijn over grote donaties te ver gaat. Het huidige voorstel is een flinke inbreuk op de privacy van gulle gevers. De kans is groot dat hierdoor het aantal forse donaties terugloopt.

6 maart 2019 | Door redactie

Eind vorig jaar heeft het kabinet een wetsvoorstel  ingediend dat moet zorgen voor meer transparantie bij maatschappelijke organisaties. Het wetsvoorstel bestaat uit de volgende maatregelen:

  • Organisaties moeten binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een overzicht opstellen van de ontvangen donaties van ten minste € 15.000 in dat boekjaar. Daarbij geldt dat als een organisatie een reeks kleine bedragen ontvangt, die opgeteld moeten worden.
  • In het donatieoverzicht vermeldt de organisatie het bedrag van de donatie, de naam en woonplaats van de gever en de datum van de donatie.
  • Stichtingen moeten een balans en de staat van baten en lasten openbaar maken.

Inbreuk op de privacy

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat dit voorstel een te grote inbreuk is op de privacy van donateurs. Het is voor gulle gevers dan namelijk niet langer mogelijk om anoniem te blijven. Dit kan tot gevolg hebben dat het aantal grote donaties terugloopt. Voor veel non-profitorganisaties zijn deze grotere donaties erg belangrijk voor de totale inkomsten.  

Keuze grensbedrag is onduidelijk

De ondernemingsorganisaties vinden het onduidelijk waar dat grensbedrag op gebaseerd is. Het doel van de regeling is namelijk om ongewenste beïnvloeding van uw organisatie te voorkomen. Een vaste grens houdt geen rekening met de verschillen tussen de organisaties. Het verschilt namelijk per organisatie bij welk bedrag er sprake is van mogelijke beïnvloeding. Daarnaast hebben overheidsinstanties al voldoende wettelijke bevoegdheden om financiële stromen te controleren.

Veel reacties op consultatie wetsvoorstel

Recent is de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties gesloten. Er zijn in totaal 190 reacties gekomen op het wetsvoorstel. De komende tijd zal het kabinet deze reacties gaan onderzoeken en kijken of er aanpassing van het wetsvoorstel noodzakelijk is. Het is nog niet bekend wanneer het kabinet komt met een reactie op deze consultatie.