Goede doelen hebben in 2018 meer besteed aan doelstelling

De totale inkomsten van goede doelen zijn met 2% gestegen in 2018 en kwamen daardoor uit op € 3,1 miljard. Daarvan is € 2,8 miljard besteed aan het goede doel (dat is 90%). Dit blijkt uit het recente onderzoek van Goede Doelen Nederland onder haar leden.

11 december 2019 | Door redactie

Jaarlijks kijkt Goede Doelen Nederland naar de ontwikkelingen in de bestedingen, de inkomsten en de steun van de samenleving onder haar leden. In totaal hebben 158 van de 178 leden meegewerkt aan dit onderzoek. Hieruit blijkt dat de totale inkomsten zijn gestegen met 2%. De inkomsten stegen in alle soorten organisaties: groot, middel en klein. Kleine organisaties waren daarbij wel de koploper met een stijging van de inkomsten met 11%. Dit kwam voornamelijk door de inkomsten uit nalatenschappen, giften en donaties (inkomsten van particulieren). Meer dan 50% van de inkomsten bij kleine organisaties is afkomstig van particulieren.

Doelbesteding nam toe in bijna alle aandachtsgebieden

De organisaties hebben € 2,8 miljard besteed aan het goede doel. Dat betekent € 27 miljoen meer dan in 2017. Deze zogenoemde doelbesteding nam in bijna alle aandachtsgebieden toe. Twee uitzonderingen hierop gelden voor internationale hulp & mensenrechten en natuur & milieu. Bij doelbesteding moet onder andere worden gedacht aan de volgende activiteiten: (directe) dienst- en hulpverlening, aankoop en beheer, voorlichting, onderzoek en lobby. De goede doelen besteden het meeste geld aan de (directe) dienst- en hulpverlening. Dit hangt uiteraard wel af van de categorie. Voor de categorie gezondheid gaat de meeste aandacht uit naar onderzoek. Bij de categorie natuur & milieu is juist aankoop & beheer de belangrijkste activiteit.

Lichte daling aantal leden en donateurs

Uit het onderzoek (pdf) blijkt wel dat er een kleine daling is van het aantal leden en donateurs in 2018 (1% ten opzichte van 2017). Er zijn grote verschillen tussen organisaties. De meeste leden en donateurs zijn te vinden bij de categorie internationale hulporganisaties. In de categorie welzijn zijn de meeste vrijwilligers actief (maar liefst 82% van de vrijwilligers). Organisaties in de categorie gezondheid hebben de meeste collectanten.