Goede doelen hebben te weinig aandacht voor nalatenschappen

Goede doelen besteden te weinig aandacht aan het verkrijgen van nalatenschappen. Ze laten daardoor een belangrijke inkomstenbron liggen. Dit blijkt uit de recente resultaten van het Legacy Monitor Netherlands 2018.

17 oktober 2018 | Door redactie

De Legacy Monitor is een onderzoek onder 19 prominente goede doelen. Het onderzoek kijkt naar de inkomsten uit nalatenschappen (tool) bij deze goede doelen. De komende jaren gaan nalatenschappen met gemiddeld 3,8% per jaar groeien. Voor de meeste goede doelen zijn nalatenschappen een belangrijke inkomstenbron (29% van de totale inkomsten). Uit het onderzoek blijkt echter dat organisaties weinig tijd en geld besteden aan deze inkomstenbron. In 2017 werd maar 3% van het budget besteed aan het binnenhalen van nalatenschappen. Daarnaast hield slechts 4% van de werknemers van deze organisaties zich bezig met mogelijke erflaters.

Goede doel opnemen in testament

Het is belangrijk om tijdig aandacht te besteden aan het nalaten aan uw goede doel. Voor het verkrijgen van een nalatenschap is het namelijk wel nodig dat uw organisatie is opgenomen in het testament. Op dit moment heeft slechts 5% van de 50-plussers in Nederland een goed doel in het testament opgenomen. Voor 13% van de ondervraagden geldt dat ze het in de toekomst wel willen overwegen. Dit is een groot verschil met Groot-Brittannië: inwoners hebben daar twee keer zo vaak een goed doel in het testament opgenomen.

Beter informeren over nalatenschappen

Daarnaast kunnen organisaties nog een flinke stap zetten door mensen beter te informeren. Minder dan een vijfde van de ondervraagde 50-plussers weet namelijk dat er een testament nodig is om bij overlijden geld aan een goed doel te geven. Het is vaak ook niet bekend dat goede doelen over deze nalatenschappen geen erfbelasting betalen (minder dan een derde van de ondervraagden is hiervan op de hoogte). Op dit moment geven organisaties vaak geen informatie over het nalaten aan goede doelen. De respondenten uit dit onderzoek zouden dit wel willen en ontvangen graag ook extra services. ze zijn bijvoorbeeld erg positief over gratis testamenten, goedkopere internettestamenten en voorlichtingsbijeenkomsten.