Goede doelen kunnen nu weer veilig de straat op

Nu de overheid de maatregelen weer wat versoepelt, zijn er ook voor goede doelen weer mogelijkheden om de straat op te gaan. Hiervoor hebben de Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN) en Vereniging Fieldmarketing Nederland (VFN) een raamwerk ontwikkeld.

5 juni 2020 | Door redactie

Sinds medio maart hebben de meeste organisaties hun leden- en donateurswerving moeten stilzetten als gevolg van de coronacrisis. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de goede doelen. Nu de maatregelen weer iets zijn versoepeld, kan uw organisatie mogelijk wel weer de straat op. Uiteraard moet uw organisatie daarvoor een goed protocol opstellen. DDDN en VFN (de brancheorganisaties van wervingsbureaus) willen duidelijkheid scheppen en hebben daarom een raamwerk (pdf) opgesteld. Het moet daardoor mogelijk zijn voor de leden van deze brancheorganisaties om de wervingsactiviteiten weer rustig op te starten.

Een eigen protocol voor uw organisatie

Het raamwerk van de brancheorganisaties is bedoeld als handvat voor de huis-aan-huis- en straatwerving. Uw organisatie kan op basis van dit raamwerk een eigen protocol opstellen. Bij leden- en donateurswerving in de publieke ruimte is het extra belangrijk om duidelijke regels op te stellen, zodat uw werknemers en vrijwilligers geen gevaar lopen. Als uw organisatie de activiteiten weer wil opstarten, is uiteraard ook het gezond verstand erg belangrijk. Kijk wat er mogelijk is en pas uw protocol aan als dat nodig is.

Digitaal collecteren

Niet iedere organisatie zal staan te springen om weer de straat op te gaan. Een goed alternatief is dan een digitale collecte. Tegenwoordig zijn er verschillende mogelijkheden voor het opzetten van een digitale actie via website, platform of sociale media. In dat geval is het wel belangrijk om er voldoende aandacht (via marketing) aan te besteden, zodat uw doelgroep op de hoogte is van uw digitale actie.