Goede doelen missen veel inkomsten door coronacrisis

Nederlandse goede doelen hebben het in deze coronacrisis zwaar te verduren. Veel acties kunnen niet doorgaan en daardoor lopen ze dit jaar veel geld mis. Branchevereniging Goede Doelen Nederland geeft aan dat leden in april zo’n 10% tot 30% minder hebben opgehaald dan normaal.

1 juli 2020 | Door redactie

Veel goede doelen zijn voor hun fondsenwerving afhankelijk van huis-aan-huiscollectes en grote (sport)evenementen. Die acties konden lange tijd niet doorgaan vanwege de coronacrisis en daardoor lopen organisaties inkomsten mis. KWF Kankerbestrijding geeft bijvoorbeeld aan dat ze miljoenen minder binnen krijgen, omdat de Alpe d’Huzes niet door kon gaan. En ook voor Natuurmonumenten betekende de coronacrisis minder inkomsten (€ 2,3 miljoen minder). Dit kwam voornamelijk door minder inkomsten uit vergunningen, evenementen, fondsenwerving en verhuur van gebouwen.

Kansen voor goede doelen

Organisaties hebben echter niet stilgezeten en moesten noodgedwongen op zoek naar alternatieven. Veel goede doelen kozen ervoor om hun collectes online te houden. Dit was ook een goed alternatief voor sommige evenementen. Daarnaast gaf het ook kansen aan goede doelen, omdat hun missie aansloot bij de bestrijding van het coronavirus. Verder hebben mensen op dit moment meer tijd over om zich in te zetten voor een goed doel en in actie te komen. Uiteindelijk is de kans groot dat de inkomsten in 2020 lager zullen uitvallen. Mogelijk kan uw organisatie nog wel profiteren van de versnelde digitalisatie die nu ineens noodzakelijk was.

Opstarten van straatcollectes en huis-aan-huiswerving

Positief nieuws is dat de Nederlanders weer positief staan tegenover het opstarten van straatcollectes en huis-aan-huiswerving. Uit de donatiemonitor van neuromarketing onderzoeksbureau Bloakes blijkt dat 44% van de ondervraagden positief is over deze manieren van fondsenwerving, 33% is neutraal en 23% is tegen deze herstart. Dit is belangrijk voor organisaties, omdat een groot deel van de inkomsten op die manier binnenkomt. Organisaties moeten wel zorgvuldig te werk gaan en goed nadenken over de veiligheid van collectanten en donateurs.