Goede doelenorganisaties meer aandacht voor donateur

In vergelijking met vorig jaar hebben organisaties meer aandacht voor de donateurs en geven hen prioriteit. Dit blijkt uit onderzoek van De Toekomst van Fondsenwerving onder de honderd grootste fondsenwervende organisaties.

9 oktober 2019 | Door redactie

Het is belangrijk dat organisaties donateursgericht werken. Dit betekent dat goede doelen aan donateurs moeten uitleggen wat er gebeurt met de donatie, successen van de organisatie moeten delen, donateurs mee moeten laten doen, beschikbaar moeten zijn voor de donateur en in beeld moeten blijven voor de donateur (maar overexposure moeten voorkomen). Uiteindelijk moet donateursgericht werken de relatie versterken en zorgen voor meer kennis, vertrouwen, betrokkenheid, voldoening en affectie. Dit jaar gaat dat beter bij de fondsenwervende organisaties. Het is zelfs zo dat meer organisaties het centraal stellen van de donateur in hun visie en plannen hebben opgenomen.

Tijd vinden is vaak lastig

Toch geeft ook 25% van de organisaties aan het lastig te vinden om tijd te vinden voor het centraal stellen van de donateur. Kleinere organisaties (33%) hebben daar over het algemeen meer moeite mee dan grotere organisaties (13%). Uit het onderzoek komt ook naar voren dat grotere organisaties meer last hebben van de druk om inkomenstargets te halen (38%). Het doorvoeren van veranderingen in de organisatie is daardoor niet eenvoudig.

Meer aandacht voor bedanken donateur

Organisaties besteden ook duidelijk meer aandacht aan de manier waarop ze donateurs bedanken. De meeste organisaties houden donateurs structureel op de hoogte van de activiteiten van het goede doel (83%). Als organisaties donateurs bedanken voor hun steun, gebruiken ze dat contactmoment minder vaak om een extra gift te vragen (60% ten opzichte van 15% in 2018). Daarnaast vragen organisaties ook steeds minder om een extra gift als ze de vaste donateurs informeren over de impact van hun donaties (26% ten opzichte van 7% vorig jaar).