Grote goede doelen krijgen meer donaties van bedrijven

Donaties van bedrijven zijn steeds belangrijker voor de inkomsten van grote non-profitorganisaties. In 2017 ontvingen deze organisaties bijna € 33 miljoen van bedrijven, dat is bijna 4,5% van de totale inkomsten. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Volkskrant.

10 oktober 2018 | Door redactie

De  Volkskrant doet jaarlijks onderzoek naar de inkomsten van de grootste goede doelen. Het is dit jaar de eerste keer dat er ook iets te zeggen is over de bijdrage van bedrijven. Goede doelen zijn namelijk sinds 1 januari 2016 verplicht om aan te geven hoeveel zij hebben gekregen van bedrijven. In 2017 was dat dus € 33 miljoen. Stichting Woord en Daad ontving in dat jaar het meeste van bedrijven met een bedrag van € 5,1 miljoen. KWF Kankerbestrijding en Unicef staan op nummer twee en drie en haalden ongeveer € 4,9 miljoen bij bedrijven op.

Geen beleid voor donaties

Goede doelen zijn soms ook verbonden aan een marketingactie van een bedrijf. Neem bijvoorbeeld de samenwerking tussen Pampers en Unicef. Pampers doneerde voor elk pak verkochte luiers één tetanusvaccin aan Unicef. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van de Volkskrant dat de meeste bedrijven niet heel strategisch met giften aan goede doelen omgaan. Bij de meeste bedrijven is geen giften- of sponsorbeleid aanwezig. Grote multinationals zijn hierop een uitzondering en hebben vaak wel een duidelijk beleid als het gaat om goede doelen.

Particulieren geven het meest

De meeste inkomsten voor goede doelen zijn nog steeds afkomstig van de giften van particulieren. In 2017 doneerden zij in totaal bijna € 728 miljoen aan de grote non-profitorganisaties. Dat was 1,6% meer dan in 2016. De inkomsten uit nalatenschappen kwamen in 2017 uit op € 191 miljoen, een daling van 8,2% ten opzichte van 2016. Deze inkomsten schommelen elk jaar, maar de lange termijn laat wel een stijging zien van de inkomsten uit nalatenschappen.