Kritiek op opt-in voor huis-aan-huis-promotie

Organisaties hebben op dit moment de mogelijkheid om ongeadresseerd reclamedrukwerk te verspreiden. Recent is in 5 lidstaten van de Europese Unie echter het voorstel gedaan om het systeem te vervangen door een opt-insysteem. De European Fundraising Association (EFA) is hier geen voorstander van en heeft dit aangekaart bij de Europese Commissie.

2 september 2020 | Door redactie

In principe geldt er een opt-outsysteem voor het ontvangen van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Dat betekent dat uw organisatie geen toestemming nodig heeft voor het verzenden van ongeadresseerde reclame per post. In Nederland, België, Frankrijk, Denemarken en Duitsland zijn echter voorstellen gedaan om dit systeem te vervangen door een opt-insysteem. Veel non-profitorganisaties denken dat dit grote gevolgen heeft voor hun fondsenwerving. Om dit aan te kaarten is een brief naar de Europese Commissie gestuurd en EFA heeft daar een handtekening onder gezet.

Geen ongeadresseerde reclamedrukwerk versturen

De introductie van het opt-insysteem is het gevolg van een richtlijn van de Europese Unie uit 2015: ‘Unfair Commercial Practices Directive’. Het opt-insysteem zorgt ervoor dat organisaties geen ongeadresseerd reclamedrukwerk mogen versturen. Mensen moeten actief aangeven dat goede doelen deze reclame mogen sturen. Hierdoor worden de mogelijkheden voor goede doelen steeds meer beperkt. Door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het voor non-profitorganisaties ook al lastiger om mogelijke donateurs te benaderen. Daarnaast heeft de coronacrisis grote gevolgen voor goede doelen, want hierdoor is het onmogelijk om te collecteren en evenementen te organiseren. Het per post sturen van mailings is dan nog een goed alternatief.

Disproportioneel en onrealistisch

Volgens de EFA is het opt-insysteem disproportioneel en onrealistisch. Consumenten kunnen zich namelijk ook beschermen tegen deze reclame door het plakken van een nee-nee-sticker. Daarnaast vormt het verzenden van ongeadresseerde reclame geen gevaar voor de privacy, omdat hiervoor geen persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn. De kans is klein dat consumenten ja-ja-stickers gaan plakken voor het ontvangen van deze reclame. Het maakt de fondsenwerving voor non-profitorganisaties wel een stuk lastiger.