Lagere opbrengst goede doelen in collecteweken 2020

De collecteopbrengst van de 25 collecterende goede doelen in een collecteweek was in 2020 36,2% lager dan in vergelijking met 2019. Vakblad fondsenwerving heeft dit nagevraagd bij de organisaties die in 2020 een collecteweek hadden gepland.

17 maart 2021 | Door redactie

De coronacrisis en de maatregelen die daarvan het gevolg waren, maakten het voor goede doelen moeilijker of zelfs onmogelijk om een collecte te houden. Hierdoor haalden de 25 collecterende organisaties € 13,2 miljoen minder op dan het jaar ervoor. Vooral tijdens de eerste golf (maart tot april) was het door de lockdown onmogelijk om een collecte te houden. Organisaties moesten snel omschakelen naar een alternatief voor de collecte aan de deur.

Goede doelen zetten digitale collectes op

Om toch een collecte te kunnen houden, moesten goede doelen een digitale collecte opzetten. Dit was bijvoorbeeld mogelijk door een online collecte, huis-aan-huisflyers met een QR-code of een actie via de Tikkie-app. Voor veel organisaties was dit echter niet voldoende om nog een vergelijkbare opbrengst als in 2019 te behalen. Daarnaast waren er door de coronacrisis minder vrijwilligers beschikbaar en daardoor was het lastiger om langs de deuren te gaan toen dat weer mocht.

In de toekomst ook digitale alternatieven

De goede doelen zullen deze ervaringen met alternatieve fondsenwerving ook meenemen naar 2021 en verder verbeteren waar mogelijk. Het achterblijven van de opbrengst in 2020 laat wel zien dat een huis-aan-huiscollecte nog steeds van grote waarde is voor veel organisaties. Veel non-profitorganisaties geven aan dat het ook in de toekomst een combinatie zal blijven van de huis-aan-huiscollectie en de digitale alternatieven. De contactloze mogelijkheden van fondsenwerving blijven de komende periode dus nog van groot belang.