Liever een eenmalige donatie, dan structureel geven

De meeste mensen steunen een goed doel met een eenmalige donatie bij een collecte. Komen collectanten aan de deur, dan geeft bijna de helft van de ondervraagden (48%) een bedrag tussen de € 2 en € 5. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Sanoma.

8 januari 2020 | Door redactie

Aanleiding voor het onderzoek zijn de resultaten van het eerdere onderzoek Geven in Nederland 2017. Hieruit bleek dat 83% van de huishoudens aan een goed doel geeft en dat de gemiddelde waarde van de giften € 216 per huishouden per jaar bedraagt. Sanoma heeft daarom onderzoek gedaan onder 900 respondenten naar de doneerbehoefte van de Nederlandse consument. Hieruit blijkt dat de meeste mensen (61%) toch de voorkeur geven aan een donatie voor het steunen van een goed doel. Op de tweede plek staat de deelname aan een loterij (44%) en op de derde plaats de aankoop van een product via bijvoorbeeld een webshop (43%).

Altijd iets geven bij collecte aan de deur

De respondenten hebben daarbij wel de voorkeur voor een eenmalige donatie (70%). Meer dan driekwart (80%) zegt eerder aan een goed doel te geven als dit hem/haar raakt. Bijna de helft van de respondenten (48%) geeft tussen de € 2 en € 5 bij een collecte aan huis. 58% van de respondenten geeft altijd iets aan een collectant aan de deur ongeacht het goede doel van de collecte. Uit het onderzoek (pdf) blijkt ook dat 49% van de respondenten zich zelfs verantwoordelijk voelt om iets te geven aan het goede doel.

Meer dan de helft is structureel donateur

Elke organisatie ziet natuurlijk het liefst dat iemand structureel donateur is. Van de ondervraagden in dit onderzoek geeft 57% aan dat ze structureel donateur zijn. Vrouwen zijn dat net iets meer dan mannen (58% versus 54%). Daarnaast speelt leeftijd ook een rol. Oudere mensen (50 – 70 jaar) zijn vaker (62% versus 50%) een structurele donateur dan jongere mensen (30 – 49 jaar). Als reden voor een structurele donatie geven de ondervraagden het volgende aan: betrokkenheid (62%), eens met de doelstellingen van de organisatie (60%), gewoonte (10%), urgentie (10%), gevraagd om te geven (5%) en zichtbaarheid in sociale omgeving (4%).