Meer giften naar goede doelen in 2018

In 2018 werd er in totaal € 5,7 miljard aan goede doelen gegeven. Gemeten in een percentage van het bruto binnenlands product (bbp) betekent dit eenzelfde vrijgevigheid in Nederland als in 2015. Dit blijkt uit het recente onderzoek Geven in Nederland van het Centrum Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

6 mei 2020 | Door redactie

Het tweejaarlijks onderzoek Geven in Nederland heeft een jaartje langer op zich laten wachten. Recent is het onderzoek gepubliceerd over het geefgedrag in 2018. Daaruit blijkt dat het totaalbedrag van de giften licht is gestegen met ongeveer € 400 miljoen ten opzichte van 2015 tot een bedrag van € 5,663 miljoen. Het aantal werknemers dat vrijwilligerswerk doet in Nederland is ook licht gestegen naar 40% (2015: 36%). 

Grootste aandeel giften van particulieren

De Nederlandse huishoudens hebben het grootste aandeel in het totaalbedrag van de giften: met een inbreng van ruim € 2,4 miljard hebben zij een aandeel van 43%. Bedrijven leveren met bijna € 1,9 miljard en een aandeel van 33% ook een belangrijke bijdrage aan de giften aan goede doelen. Het aandeel van bedrijven is wel iets lager, dan bij de meting over 2015. De rest van de giften is afkomstig van kansspelen (10%), fondsen (8%) en nalatenschappen (6%).

Bestedingsdoel van gekozen organisatie

Naar welke doelen gingen die giften? Gezondheidsdoelen zijn het meest populair. In 2018 ontvangen deze gezondheidsdoelen meer dan € 1 miljard van de ontvangen giften. Op plek twee en drie staan organisaties in de internationale hulp (€ 879 miljoen) en kerken en levensbeschouwelijke organisaties (€ 841 miljoen). Het meeste geld van de huishoudens gaat naar kerk en levensbeschouwing, gezondheid en internationale hulp. Bedrijven zijn veel meer gericht op sport en recreatie, bijvoorbeeld in de vorm van het sponsoren van verenigingen of evenementen. Het geld van kansspelen wordt meer besteed aan internationale hulp. Terwijl fondsen zich voornamelijk inzetten voor maatschappelijke en sociale doelen. Bij nalatenschappen ligt de focus toch veel meer op gezondheidsdoelen.

Bijlagen bij dit bericht