Nieuw protocol voor werving in publieke ruimte

Het coronavirus heeft nog steeds een grote invloed op de fondsenwerving van uw organisatie. De brancheorganisaties van wervingsbureaus, Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN) en Vereniging Fieldmarketing Nederland (VFN) hebben hun protocol daarom geüpdatet. Daarnaast is er protocol gekomen om de potentiële donateurs te informeren.

14 oktober 2020 | Door redactie

Tijdens de lockdown van eerder dit jaar lag alle face-to-face fondsenwerving helemaal stil. Begin juni werden de maatregelen weer wat versoepeld en konden de wervers voor goede doelen weer de straat op. Om dat in goede banen te leiden was er een raamwerk ontwikkeld voor huis-aan-huis- en straatwerving. Op dit moment nemen de besmettingen weer flink toe. VFN en DDDN willen echter niet de gehele fondsenwerving weer platleggen en hebben daarom het bestaande protocol geüpdatet.  

Actualiseren van het protocol

Het aangepaste protocol (pdf) geldt voor alle wervingsbureaus die zijn aangesloten bij VFN en DDDN. In het protocol zijn onder andere algemene maatregelen opgenomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om afstand houden, hygiëne en mondkapjes. Daarnaast geeft het protocol richtlijnen voor het wervingsgesprek. Uw organisatie kan in dit protocol ook een checklist vinden voor het opstarten van een wervingsactie in de openbare ruimte.  VFN en DDDN zullen er voor zorgen dat het protocol altijd actueel blijft. Eventuele nieuwe ontwikkelingen worden dus in het protocol verwerkt.

Informatie voor het publiek

Voor een goede fondsenwerving is het belangrijk dat potentiële donateurs ook op de hoogte zijn van het protocol. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft daarvoor een protocol gepubliceerd. Dit protocol is opgesteld in samenwerking met VFN en DDDN. Potentiële donateurs kunnen daarin lezen dat fondsenwervers het coronaprotocol volgen. Dit houdt onder andere in dat wervers voldoende afstand houden, mondkapjes dragen, geen promotiemateriaal uitdelen en dat donateurs contactloos kunnen ondertekenen.