Nieuwe gedragscode voor nalaten aan goede doelen

Er is een nieuwe gedragscode voor organisaties die via nalatenschappen fondsen werven of verkrijgen. De Code Nalaten zet de wettelijke verplichtingen en de gedragslijn voor fondsenwervers op een rijtje. Het document is opgesteld door de Brancheorganisatie Nederland Filantropieland.

20 februari 2019 | Door redactie

De Code Nalaten vervangt de eerdere versie uit 2012. De nieuwe gedragscode is het gevolg van de samenwerking tussen een commissie van fondsenwervers van goede doelen en deskundigen uit de sector. Naast de gedragsregels zijn er ook een aantal wettelijke verplichtingen in de Code Nalaten opgenomen. Hierbij gaat het om het nakomen van de afspraken en de juiste administratieve afhandeling. Het is de bedoeling dat de gehele non-profitorganisatie deze gedragscode gaat toepassen.

Respect belangrijk bij nalatenschapswerving

Het grootste deel van de vernieuwde leidraad bestaat uit gedragsregels. Respect is daarbij erg belangrijk. Het is aan de fondsenwerver om de balans te zoeken tussen het werven van fondsen en het recht van erflater om te bepalen wat er met zijn erfenis gebeurt. Uw organisatie moet respectvol omgaan met vertrouwelijke informatie en persoonlijke wensen. Voor de nalatenschapswerver geldt dat hij niet mag intimideren, geen misbruik mag maken van kwetsbaarheden en geen bindende adviezen mag geven. De erflater mag te allen tijde de afspraak wijzigen.

Goede dialoog met de erflater

De gedragsregels geven daarnaast aan dat een goede dialoog met de erflater van belang is. Daarnaast moet een nalatenschapswerver zich realistisch en transparant opstellen. Uw organisatie moet een erflater voldoende informatie geven over de mogelijkheden en gevolgen om een nalatenschap aan het goede doel te schenken. Indien gewenst moet uw organisatie voorstellen om onafhankelijk deskundig advies in te winnen van bijvoorbeeld een notaris. De deskundige is dan aanwezig bij alle gesprekken tussen uw organisatie en de erflater. De gedragscode (pdf) is dus een belangrijke leidraad voor organisaties en erflaters om te komen tot een goede overeenkomst over de nalatenschap.