Resultaten goede doelen in 2018 nagenoeg gelijk aan 2017

De grote goede doelen blijven het goed doen. De resultaten over 2018 zijn nagenoeg gelijk aan die van 2017. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek van Goede Doelen Nederland bij de 24 grote goede doelen.

31 juli 2019 | Door redactie

Goede Doelen Nederland doet jaarlijks onderzoek (pdf) naar de ontwikkelingen in bestedingen en steun uit de samenleving bij de grote goede doelen. Het gaat hierbij om de organisaties met inkomsten van meer dan € 20 miljoen per jaar. Deze resultaten zijn vooruitlopend op het rapport ‘Feiten en cijfers 2018’ dat in september verschijnt. Uit deze resultaten blijkt dat de totale inkomsten van de grote organisaties ruim € 1,2 miljard bedroeg in 2018. Daarvan werd in totaal € 1 miljard besteed aan maatschappelijke doelen. In verhouding tot de totale bestedingen is dat 88%.

De inkomsten van grote goede doelen

Hoe komen deze goede doelen aan hun inkomsten? In 2018 ontvingen de grote goede doelen in totaal € 535 miljoen van particulieren (2017: bijna € 545 miljoen). Het bedrijfsleven droeg ook zijn steentje bij met een bedrag van bijna € 36,5 miljoen. Daarnaast kregen de goede doelen een groot deel van de inkomsten uit bedragen van andere organisaties zonder winstoogmerk (bijna € 74 miljoen), loterijen (bijna € 117 miljoen) en subsidies van overheden (bijna € 427 miljoen). De overige inkomsten bedroegen iets meer dan € 19 miljoen (onder ander voor de levering van producten of diensten).

Besteding van het geld door grote goede doelen

De doelbesteding bij deze grote goede doelen was iets meer dan € 1 miljard (88%). De kosten voor beheer en administratie waren € 37,6 miljoen (3%) en de wervingskosten iets meer dan € 108 miljard (9%). De organisaties besteedden de inkomsten vooral aan directe dienst- en hulpverlening (58%), onderzoek (16%), aankoop en beheer (12%) en voorlichting en bewustwording (10%). Het gehele rapport met alle cijfers over de grote goede doelen in Nederland verschijnt in september.