Sociale informatie heeft positief effect geefgedrag

Deelt uw organisatie sociale informatie (zoals informatie over wat andere donateurs gemiddeld aan het goede doel geven) aan de donateurs, dan heeft dat een licht positief effect op het geefgedrag van andere donateurs. Dit blijkt uit onderzoek van drie onderzoekers die verbonden zijn aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

3 maart 2021 | Door redactie

In het onderzoek ‘They ought to do it too: Understanding effects of social information on donation behavior and mood’ hebben de onderzoekers gekeken naar de effecten van sociale informatie. Uit eerdere studies bleek dat de sociale informatie wordt gezien als de sociale norm. Het nieuwe onderzoek laat toch een ander beeld zien, omdat donateurs juist niet hetzelfde bedrag geven als het suggestiebedrag. Ze gaan juist net iets boven dat suggestiebedrag zitten.

Sociale informatie zorgt voor positief gevoel

Een negatief effect van sociale informatie zou kunnen zijn dat donateurs minder keuzevrijheid ervaren. Het gevolg hiervan op de lange termijn zou een daling van het aantal donateurs kunnen betekenen. Uit dit onderzoek blijken die negatieve effecten juist niet. Donateurs ervaren juist een gevoel van keuzevrijheid. De sociale informatie heeft volgens de onderzoekers een positief effect op iemands stemming na het doneren.  

Hulpmiddel om bedrag aan donaties te verhogen

Uw organisatie kan mogelijk voordeel halen uit de resultaten van dit onderzoek. Afhankelijk van de context heeft het delen van de sociale informatie het effect dat donateurs 10 tot 20% meer doneren. Het kan dus een handig hulpmiddel zijn om het bedrag van de donaties te verhogen. Voor uw organisatie is het vrij eenvoudig om dit soort informatie te achterhalen en te delen. Hiervoor hoeft uw organisatie alleen te beschikken over het gemiddelde donatiebedrag over een bepaalde periode.