Stabiel beeld bij grote goede doelen in 2019

De grote goede doelen hebben het vorig jaar goed gedaan. De totale inkomsten bedroegen bijna € 1,8 miljard. Een groot deel van dat bedrag werd besteed aan het maatschappelijke doel van de organisatie (89%). Dit blijkt uit de eerste bevindingen van het jaarlijkse onderzoek door Goede Doelen Nederland.

7 oktober 2020 | Door redactie

Goede Doelen Nederland doet jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen in bestedingen en steun uit de samenleving bij de grote goede doelen. Het gaat hierbij om goede doelen met inkomsten van meer dan € 20 miljoen per jaar. Dit jaar zijn dat 31 organisaties. Deze resultaten zijn vooruitlopend op het rapport ‘Feiten en cijfers 2019’ dat in oktober verschijnt. Het rapport zal ook al deels ingaan op de gevolgen van de coronacrisis op de inkomsten van goede doelen.  Uit de eerste resultaten blijkt dat de totale inkomsten van de grote organisaties bijna € 1,8 miljard bedroeg in 2019.

Besteding van de ontvangen inkomsten

De goede doelen besteedden in totaal € 1,65 miljard aan maatschappelijke doelen. In verhouding tot de totale bestedingen is dat 89%. Het meeste geld van die doelbesteding gaat naar directe dienst- en hulpverlening (70% van de totale doelbesteding). Aan onderzoek geven goede doelen in 2019 35% meer uit (dat komt vooral door één goed doel). 

Herkomst van de inkomsten van goede doelen

Het ontvangen bedrag van € 1,8 miljard bestaat voor een groot deel uit subsidies. In vergelijking met vorig jaar is er een stijging van 4,9%. Daarnaast zijn de inkomsten afhankelijk van giften en donaties (21%). Het ontvangen bedrag uit giften en donaties is gestegen met € 11 miljoen (3,2% stijging ten opzichte van 2018). De inkomsten uit nalatenschappen laten een stijging van 11,5% zien. Een groot deel van deze stijging is afhankelijk van één goed doel. Zonder dit goede doel zou de stijging 1,34% bedragen.