Strategische planning en online werving zijn cruciaal

De coronacrisis leert dat goede doelen veerkrachtig moeten zijn. Hiervoor moeten goede doelen zich ook na de crisis richten op de mogelijkheden van online fondsenwerving en beschikken over een strategische financiële planning. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van financieringsorganisatie CAF America.

31 maart 2021 | Door redactie

CAF America heeft dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Indiana University Lilly Family School of Philanthropy en The Resource Alliance. Er zijn 805 non-profitorganisaties in 150 landen ondervraagd naar de vaardigheden die nodig zijn in deze coronacrisis. Hieruit blijkt dat organisaties veerkracht moeten opbouwen om door deze moeilijke periode te komen. Dit betekent dat organisaties zich moeten richten op de mogelijkheden van organisatorisch management. Vooral de strategische planning en een strategie voor de digitale fondsenwerving zijn daarvoor van belang.

Communicatie over online fondsenwerving

Drie kwart van de ondervraagde organisaties richt zich op de fondsenwervingsstrategie. Ze zijn daarvoor bereid om gebruik te gaan maken van nieuwe online technieken. Bijna 60% van de ondervraagden geeft aan dat er betere digitale tools nodig zijn om contact te houden met belanghebbenden van de organisatie. Communicatie is daarbij ook erg belangrijk. Ruim 70% van de ondervraagde organisaties geeft aan effectiever te willen communiceren over de fondsenwerving. Vaak hebben organisaties al wel een communicatieplan. Er is daarnaast ook begeleiding nodig aan goede doelen om hun verhaal op een goede manier over te brengen (63%).

Meerderheid positief over toekomst

Hoe zit het dan met de toekomst voor deze organisaties? Een meerderheid is positief over de toekomst wat betreft de financiële situatie en het leiderschap. In zware economische tijden denkt 70% van de ondervraagden om financieel duurzaam te kunnen blijven. Daarnaast zijn de organisaties erg positief over de aanwezigheid van het benodigde leiderschap. Maar liefst 91% denkt het leiderschap in huis te hebben om de crisis uit te komen en een veerkrachtige organisatie op te kunnen bouwen.