Toch stijging donateursvertrouwen eerste kwartaal

Het donateursvertrouwen is in het eerste kwartaal van 2020 gestegen van -11 naar -6. De coronacrisis lijkt dus nog geen gevolgen te hebben voor het donateursvertrouwen in het eerste kwartaal. Dit blijkt uit het recente rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP).

13 mei 2020 | Door redactie

Het NDP onderzoekt elk kwartaal het donateursvertrouwen in Nederland. De hoogte van deze index voor het donateursvertrouwen is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. Het donateursvertrouwen kwam in het eerste kwartaal nog flink hoger uit. Dat komt omdat het hier om een gemiddelde gaat over de eerste drie maanden. De verwachting is dat de coronacrisis wel invloed heeft op het donateursvertrouwen voor het tweede kwartaal.

Vakantiegeld gebruiken voor donatie

Naast het donateursvertrouwen is in het NDP-rapport ook gekeken naar de besteding van het vakantiegeld en of donateurs invloed willen hebben op de keuzes van goede doelen. Uit de eerste vraag blijkt dat voor 9% van de mensen het krijgen van vakantiegeld aanleiding is om extra te geven aan goede doelen. En 11% geeft aan dat ze vrijwel altijd een deel van het vakantiegeld aan goede doelen geven. Het is zelfs zo dat 36% van het panel vrijwel nooit geeft aan het goede doel. Op de tweede vraag geeft 36% van het panel aan geen behoefte te hebben aan invloed op de besteding van het goede doel. Oudere mensen hebben minder behoefte aan deze invloed. Van de mensen die wel invloed willen hebben, zegt 59% behoefte te hebben aan meer invloed op de keuze van de projecten of onderzoeken van het goede doel.

Criteria voor keuze goed doel

Als laatste gaat het NDP-rapport (pdf) in op de keuze voor een goed doel. Er zijn enorm veel goede doelen en dat maakt de keuze niet eenvoudig. De volgende criteria zijn erg belangrijk bij de overweging om een donatie te doen aan het goede doel (meerdere antwoorden waren mogelijk): bestedingsdoel (67%), overheadkosten (35%), impact (29%), merk (26%) en betrouwbaarheid (22%). Het blijft voor donateurs dus belangrijk om te weten waar het geld naartoe gaat en hun wens is dat er niet te veel aan de strijkstok blijft hangen.