Toekomst van veel goede doelen is onzeker

Door de coronacrisis heeft meer dan helft van de erkende goede doelen activiteiten moeten stoppen of uitstellen. Het totaalverlies komt daardoor in de eerste paar maanden van 2020 uit op ongeveer € 32 miljoen (dat is ongeveer 7%). Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de Radboud Universiteit.

8 juli 2020 | Door redactie

De twee partijen hebben samen dit onderzoek opgestart om het verlies in inkomsten voor goede doelen inzichtelijk te maken. Het is de bedoeling om dit onderzoek later dit jaar te herhalen. Uit het recente onderzoek blijkt dat het verlies over de periode januari tot mei 2020 rond de € 32 miljoen bedraagt. De erkende goede doelen verwachten ook een flink verlies in de komende maanden. Voor de periode mei tot september komt dat naar verwachting uit op een verlies van € 38 miljoen (9% verlies).

Vervangen door online activiteiten

Uit dit onderzoek blijkt ook dat er wel een groot verschil is tussen kleine en grote organisaties. Kleine organisaties (budget minder dan € 100.000) hebben in de eerste maanden van dit jaar een verlies geleden van 15%. Bij grote goede doelen was dat slechts 3% en bij middelgrote organisaties 6%. Deze grotere goede doelen waren beter in staat om de stopgezette activiteiten te vervangen door online activiteiten. Dit lukte namelijk bij 54% van de grotere organisaties, terwijl dat bij de kleine organisaties slechts 24% was.

Locatie goede doel is van groot belang

Daarnaast zijn er andere factoren die van belang zijn voor de kwetsbaarheid van een organisatie. De locatie van het goede doel is bijvoorbeeld erg belangrijk. Organisaties die vooral in Nederland actief waren, hadden te maken met een verlies van 10,5%. Ging het om goede doelen die actief waren in ontwikkelingslanden, dan bedroeg het verlies slechts 3,5%. Goede doelen die voor een groot deel afhankelijk zijn van collecteren hebben het door de coronacrisis ook zwaar. Ditzelfde geldt voor organisaties in het onderwijs, gezondheid en kunst en cultuur. De positie van goede doelen is sterker als ze een overheidssubsidie krijgen of zijn aangesloten bij een loterij.