Tweede Kamer akkoord met invoering opt-insysteem

De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met een wijziging van de Telecommunicatiewet. Dit betekent dat er een opt-insysteem voor telemarketing gaat gelden. De Tweede Kamer vindt wel dat er nog een verruiming van het klantrelatiebegrip voor goede doelen moet komen.

27 januari 2021 | Door redactie

Goede Doelen hebben al een tijdje kritiek op het wetsvoorstel dat moet zorgen voor een opt-insysteem voor telefonische benadering. Een opt-in systeem zorgt ervoor dat een organisatie alleen diegenen mag bellen die expliciet toestemming hebben gegeven. Het is daardoor voor non-profitorganisaties een stuk lastiger om potentiële donateurs en vrijwilligers te bereiken. Nu de Tweede Kamer akkoord heeft gegeven, is dat wel een stapje dichterbij. Het voorstel moet nu nog langs de Eerste Kamer. Het is nog niet bekend wanneer dit wetsvoorstel uiteindelijk in moet gaan.

Verruiming van begrip klantrelatie

Naast het wetsvoorstel zijn er op 26 januari ook nog twee amendementen aangenomen. Het eerste amendement van Tweede Kamerleden Palland en Bromet gaat over het begrip klantrelatie. Er is een verruiming van dit begrip voorgesteld, zodat goede doelen meer ruimte hebben om sympathisanten te benaderen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die al vrijwilligerswerk voor de organisatie verrichten of een manifestatie van het goede doel hebben bijgewoond. De Tweede Kamer vond dit een goed voorstel en dat wordt nu opgenomen in het wetsvoorstel.

Termijn voor benaderen relaties

Daarnaast gaat de Tweede Kamer akkoord met het amendement van Tweede Kamerlid Weverling. In het wetsvoorstel staat dat in de algemene maatregel van bestuur een termijn opgenomen kan worden waarbinnen een organisatie bestaande relaties mag benaderen. Het amendement zorgt er nu voor dat deze termijn of termijnen voorgelegd moeten worden aan de Tweede en Eerste Kamer. De Tweede en Eerste Kamer hebben daardoor de mogelijkheid om de gekozen termijnen af te wegen en te beoordelen.