Vermogenden doneren iets meer aan het goede doel

In 2018 doneerde driekwart van de vermogenden een bedrag aan het goede doel. Dit blijkt uit de Vermogensmonitor 2018: een jaarlijks onderzoek in opdracht van ABN AMRO MeesPierson.

22 november 2018 | Door redactie

Donaties van vermogenden zijn een belangrijke inkomstenbron voor uw organisatie. ABN AMRO laat jaarlijks een onderzoek doen onder ongeveer vijfhonderd Nederlanders met een vermogen van meer dan € 500.000. Uit de Vermogensmonitor 2018 blijkt dat driekwart van de ondervraagde vermogenden een deel van hun vermogen schonken aan het goede doel. Bij 83% van de donateurs was het bedrag van de schenking nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Sommige donateurs gaven dit jaar juist een hoger bedrag (10% van de donateurs). Het ging bij 18% van donateurs zelfs om een bedrag van € 3.000 of meer.

Impact creëren met de donatie

Vermogenden geven vooral aan goede doelen die zich bezighouden met projecten op het gebied van zorg, ontwikkelingshulp en natuur en omgeving. De wensen en beweegredenen zijn daarbij steeds belangrijker. Het doel van de donatie is meestal om impact te creëren. Daarnaast vinden veel vermogenden het ook een plicht om iets bij te dragen aan een betere wereld (de helft van de ondervraagden). Het gebeurt ook steeds vaker dat donateurs daadwerkelijk willen zien wat er met het geld gebeurt. De impact van de donatie speelt dus een steeds grotere rol.

Anoniem geven aan het goede doel

De donateur kiest er niet altijd voor om openheid te geven over zijn of haar donatie. Uit het onderzoek blijkt dat 73% van de ondervraagden liever kiest voor de anonimiteit. Openheid is vaak wel noodzakelijk als de donateur erg betrokken is bij het goede doel. Voor organisaties ligt dat vaak heel anders, want zij geven liever wel ruchtbaarheid aan de donatie. Ze willen graag laten zien dat ze verbonden zijn met het goede doel en dat ook uitdragen.