Vrije weken 2020 staan nog open voor een collecte

Het collecterooster voor 2020 is bekend. De grotere landelijke organisaties hebben in dit rooster een bepaalde week toegewezen gekregen. De ‘vrije periode’ staat open voor andere organisaties die ook willen collecteren.

2 januari 2020 | Door redactie

Om de collectes te spreiden, krijgen de grotere goede doelen van Nederland een week toegewezen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze acties van grotere goede doelen zijn opgenomen in het collecterooster. De organisaties die in het rooster zijn opgenomen, krijgen automatisch een vergunning van de gemeente om te mogen collecteren. De ‘vrije periodes’ zijn nog beschikbaar voor de collecte namens uw organisatie. Een collecteweek loopt van zondag tot en met zaterdag. Het rooster voor 2020 kunt u vinden op de website van het CBF.  

Wervingsrooster voor huis-aan-huis-campagnes

Naast het collecterooster is er ook een wervingsrooster voor goede doelen. Het wervingsrooster reguleert en limiteert de werving aan de deur en borgt de kwaliteit van de werving. De betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van de werving. Het rooster zorgt ook voor inzicht bij het publiek en de gemeenten over de huis-aan-huis-campagnes van non-profitorganisaties. Het CBF neemt alleen organisaties op in het wervingsrooster als ze een erkenning hebben gekregen.  

Vergunning voor het collecteren

Om te mogen collecteren heeft uw organisatie meestal wel een vergunning van de gemeente nodig. Informeer daarom altijd eerst goed wat de collecteregels zijn in de gemeente waar uw organisatie wil collecteren. De regels zijn niet in alle gemeenten hetzelfde. Sommige gemeenten hebben deze regels versoepeld of zelfs helemaal losgelaten. Steeds vaker krijgt een organisatie die is opgenomen in het collecterooster of wervingsrooster automatisch een vergunning. Zorg er in ieder geval voor dat een collectant zich kan legitimeren en kan laten zien dat uw organisatie een vergunning heeft.