Wat betekent de ePrivacy Verordening voor goede doelen?

Het is de bedoeling dat de ePrivacy Verordening de huidige ePrivacy Richtlijn gaat vervangen. Per wanneer is op dit moment nog niet bekend. De (voorlopige) plannen zijn al wel bekend en zullen de nodige gevolgen hebben voor uw organisatie. Er is alleen nog geen definitieve overeenstemming over de inhoud van de verordening.

4 december 2019 | Door redactie

Eigenlijk was het de bedoeling dat de ePrivacy Verordening tegelijk met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking zou treden. Dat bleek echter niet haalbaar. Het is dus nog steeds wachten op de definitieve overeenstemming tussen alle partijen. De huidige plannen hebben wel grote invloed op de marketing en fondsenwerving van uw organisatie. Deze verordening zorgt namelijk voor nieuwe regels voor alle elektronische communicatie, zoals e-mail, telemarketing, en social media.

Straks opt-in voor telemarketing

Maakt uw organisatie gebruik van telemarketing, dan kan dat nu nog op basis van opt-out. Het is daardoor mogelijk om zonder toestemming een potentiële donateur te bellen. Dit is niet toegestaan als iemand zich heeft ingeschreven in het ‘Bel-me-niet-register’. De ePrivacy Verordening zorgt voor een wijziging van dit systeem. Straks is het bellen van een potentiële donateur alleen nog mogelijk op basis van opt-in, iemand moet vooraf toestemming hebben gegeven.

Vooraf toestemming voor direct-marketing

Voor direct-marketing moet uw organisatie straks ook vooraf toestemming hebben. Bestaande donateurs mogen nog wel worden benaderd zonder eerst een goedkeuring voor direct marketing. In de ePrivacy Verordening komt ook te staan hoe lang organisaties nog gebruik mogen maken van gegevens van iemand die niet langer donateur is. De wet zal daar namelijk een maximum aan stellen.

In één keer toestemming voor gebruik cookies

Daarnaast is voorafgaande toestemming ook vereist voor het plaatsen van tracking- en advertentiecookies. Een uitzondering geldt voor analytische cookies waarbij de privacy niet in het geding is en voor functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Het is verder niet langer nodig dat iemand voor elke website apart toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Dit kan straks in één keer via de standaardinstellingen van de gebruikte browser.