Weer stijgende lijn voor het donateursvertrouwen

In het eerste kwartaal van 2021 heeft het donateursvertrouwen de weg omhoog weer gevonden. De index voor het donateursvertrouwen stijgt namelijk van -20 naar -14. Dit blijkt uit het recent rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP) over het eerste kwartaal van 2021.

21 april 2021 | Door redactie

Het NDP kijkt elk kwartaal naar het donateursvertrouwen in Nederland. De hoogte van deze index voor het donateursvertrouwen is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. In het eerste kwartaal van 2021 zijn mensen vooral positiever gaan denken over het verwachte geefgedrag van de Nederlandse bevolking. Het indexcijfer van het eerste kwartaal steeg daardoor ten opzichte van het laatste kwartaal in 2020 en kwam uit op -14.

De rol van goede doelen tijdens de coronacrisis

Daarnaast kregen de panelleden ook vragen over goede doelen en één jaar corona. Hieruit bleek dat 30% van de panelleden vindt dat goede doelen geen cruciale positieve rol hebben gespeeld tijdens de coronacrisis. Slechts 17% vindt dat goede doelen wel zo’n rol hebben gespeeld. Daarnaast denken de panelleden verschillend over de vraag of goede doelen voldoende zichtbaar zijn geweest tijdens de coronacrisis (31% niet mee eens, 31% neutraal, 30% mee eens en 9% geen mening). Een kwart van de panelleden vindt dat goede doelen onvoldoende erkenning hebben gekregen voor hun rol tijdens de coronacrisis.

Goede doelen essentieel voor de samenleving

En ook over de vraag of een panellid door de coronacrisis meer is gaan beseffen dat goede doelen essentieel zijn voor de samenleving wordt verschillend gedacht. Slechts 26% van de panelleden heeft dit besef gehad tijdens de coronacrisis. Dit percentage was iets hoger bij jongeren tot 30 jaar en ouderen vanaf 60 jaar (31%). En als laatste kregen de panelleden de vraag of ze bereid waren om te doneren aan een goed doel om corona en de gevolgen daarvan in andere landen tegen te gaan. Uit de antwoorden in dit rapport (pdf) blijkt dat 21% van de panelleden bereid is om geld te doneren. Bij mannen ligt dit iets hoger (24%) dan bij vrouwen (17%).