Weer stijging donateursvertrouwen in tweede kwartaal

Het donateursvertrouwen is in tweede kwartaal van 2019 licht gestegen van -9 naar -5. Dit blijkt uit het recente rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Daarnaast zijn in dit rapport verschillende vragen gesteld over hoe goede doelen omgaan met de persoonsgegevens.

24 juli 2019 | Door redactie

Elk kwartaal kijkt het NDP naar het donateursvertrouwen in Nederland. De hoogte van deze index voor het donateursvertrouwen is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. Over het algemeen volgt het donateursvertrouwen de trend van het consumentenvertrouwen. Het vorige kwartaal was daar een uitzondering op, want toen was er een grote daling van het consumentenvertrouwen. Het recente onderzoek laat een lichte stijging zien van zowel het consumentenvertrouwen als het donateursvertrouwen. Hierdoor stijgt het donateursvertrouwen van -9 naar -5.

Contact goede doelen over privacy

Het donateurspanel heeft daarnaast gekeken naar de gevolgen van de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Organisaties moeten daardoor beter aangeven wat ze met bepaalde persoonsgegevens doen. Toch hebben donateurs niet massaal contact opgenomen met het goede doel over hun persoonsgegevens (87% heeft geen contact opgenomen). Slechts 6% heeft contact opgenomen met het verzoek om de gegevens te verwijderen. Daarnaast heeft een deel wel een vraag gesteld (4,4%) of een verzoek om de gegevens aan te passen (3,6%).

Omgaan met privacy van donateur

Het is ook niet altijd duidelijk hoe goede doelen omgaan met de privacy van donateurs. Voor meer dan de helft van de respondenten is het niet duidelijk hoe een goed doel dat ze steunen bij een benadering per post, e-mail of telefoon aan de persoonsgegevens komt (55%). Bij een goed doel dat ze niet steunen, is dat trouwens een grote meerderheid (87%).
Het uitschrijven of laten verwijderen van persoonsgegevens is vaak ook niet eenvoudig. Meer dan helft van panelleden (pdf) geven aan dat het voor hun onduidelijk is bij het goede doel dat ze steunen (58%). Bij goede doelen die zij niet steunen is het zelfs 75%. Daarnaast hebben veel respondenten nog steeds het gevoel dat goede doelen niet zorgvuldig omgaan met de privacy (82% bij het goede doel dat ze niet steunen en 47% bij het goede doel dat ze steunen).