Wervingsrooster in gebruik door erkende goede doelen

De leden van Goede Doelen Nederland maken vanaf vandaag gebruik van het wervingsrooster. Het publiek en gemeenten hebben daardoor snel inzicht in welke organisaties, wanneer en waar aan de deur komen.

1 mei 2019 | Door redactie

Het wervingsrooster is een initiatief van Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en DDDN (de brancheorganisatie voor wervingsbureaus). Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en Stichting Collecteplan hebben daarbij een adviserende rol gehad. Het gebruik van het Wervingsrooster moet zorgen voor regulering en limitering van de werving aan de deur, de kwaliteit van de werving borgen en het publiek en gemeenten inzicht geven wie, wanneer en waar aan de deur komt. Sinds 1 mei maken de leden van de drie initiatiefnemers bij huis-aan-huis-werving gebruik van het Wervingsrooster.

Belangrijke vervolgstap in zelfregulering

De invoering van het wervingsrooster maakt onderdeel uit van de campagne Geef gerust. Naast het Collecterooster en de erkenningsregeling is het wervingsrooster een belangrijke vervolgstap in de zelfregulering van de non-profitsector. De introductie van het wervingsrooster zorgt ervoor dat:

  • publiek en gemeenten via postcode of plaatsnaam kunnen checken wanneer een organisatie langs de deuren gaat voor donateurswerving of een collecte;
  • er een evenwichtige spreiding komt van het aantal huis-aan-huis-activiteiten;
  • het publiek één centraal meldingenloket krijgt voor alle huis-aan-huis-activiteiten van goede doelen;
  • het CBF trends in meldingen kan signaleren en kan terugkoppelen aan de non-profitsector;
  • de gemeente automatisch een vergunning kan verlenen voor de activiteiten die in het rooster worden opgenomen.

Alle organisaties die in het wervingsrooster zijn opgenomen hebben een erkenning gekregen van het CBF. Naast de introductie van het wervingsrooster hebben de betrokken partijen ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de werving.

Optimaliseren van het Wervingsrooster

De partijen nemen tot 1 januari 2020 de tijd om het wervingsrooster verder te optimaliseren. Na die periode volgt een evaluatie. Werkt het wervingsrooster naar wens, dan willen de partijen aan de Commissie Normstelling vragen of ze deelname aan het wervingsrooster bij huis-aan-huis-werving verplicht willen stellen in de erkenningsregeling. Het publiek en gemeenten hebben daardoor een goed overzicht van alle huis-aan-huis-campagnes van non-profitorganisaties.