Zorgvuldige afweging opstarten huis-aan-huiswerving

De wervingsbureaus en goede doelen hebben bij de start van de tweede lockdown op 15 december besloten om de werving tijdelijk op te schorten. Recent heeft de overheid laten weten dat huis-aan-huisverkoop en dus ook huis-aan-huiswerving wel mogelijk is. Goede Doelen Nederland vindt het wel belangrijk dat organisaties daarbij een zorgvuldige afweging maken.

6 januari 2021 | Door redactie

Op 15 december is een tweede lockdown gestart met als doel om mensenmassa’s en dus besmettingen te voorkomen. Voor goede doelen betekende dit ook het stopzetten van de werving op straat. De overheid heeft recent aangegeven dat contact aan de voordeur geen onderdeel uitmaakt van deze tweede lockdown. Het is daardoor per 4 januari weer mogelijk voor goede doelen om aan de deur te werven. Uiteraard is het daarbij belangrijk om voldoende maatregelen te nemen zoals die ook staan in het protocol (pdf) en de handleiding voor de werving (pdf).

Werving weer gecontroleerd opbouwen

Goede doelen en wervingsbureaus bepalen zelf wanneer ze hun werving weer willen opstarten. Het is volgens Goede Doelen Nederland belangrijk dat goede doelen die afweging zelf zorgvuldig maken en dat ze de werving weer gecontroleerd opbouwen. Kijk dus goed of uw organisatie binnen de huidige maatregelen en regels nog een goede werving aan huis kan opzetten of dat er betere alternatieven zijn. Daarbij is het ook belangrijk om de reacties van de mensen bij wie wordt aangebeld in de gaten te houden. De verschillende betrokken partijen zullen de acceptatie van de werving aan huis nauwlettend in de gaten houden en bijsturen als blijkt dat het nodig is.