Fondsenwerving

Een non-profitorganisatie dankt zijn bestaan voor een groot deel aan goede fondsenwerving. Van het inzamelen van gebruikte goederen naar groots opgezette benefietconcerten; fondsenwerving moet geld in het laatje brengen. De overheid is hier op ingesprongen door faciliteiten voor fondsenwerving te creëren in de vennootschapsbelasting (VPB). Non-profitorganisaties die in aanmerking willen komen voor aftrek van winst voor fondsenwerving moeten aantoonbare fondsenwervende activiteiten ontplooien. Bijvoorbeeld de verkoop van producten die een link hebben met de organisatie, of door activiteiten te organiseren die ook het goede doel dienen. Het belangrijkste bij fondsenwerving is het onderhouden van de relatie met de donateurs. Het is tenslotte de kunst om ervoor te zorgen dat een gulle gever meer dan één keer een donatie doet. 

 

Verdiepingsartikelen

De regels voor het belonen van bestuurders in non-profitorganisaties

Non-profit 5 minuten | 24-12-2019

Uw organisatie is er niet op uit om zo veel mogelijk winst te behalen. Al het geld dat u binnenhaalt – via fondsenwerving of anderzins – gaa...

AVG-regels rond het verzamelen van contactgegevens van donateurs

Fondsenwerving 4 minuten | 29-07-2019

Is uw organisatie afhankelijk van fondsenwerving? Dan verwerkt u dagelijks contactgegevens om donaties te kunnen ontvangen. U houdt daarvan...

Infographics

Fondsenwerving anno 2020

Fondsenwerving Publicatiedatum 30-07-2019

Veelgebruikte manieren om donateurs te werven.

Vraag en antwoord

Voor sponsoring een factuur zonder BTW ontvangen. Klopt dat?
Vanuit BTW-perspectief verricht de tennisclub van uw zoon in principe een reclamedienst aan uw onderneming, waarvoor u moet betalen. De verschuldigde BTW bedraagt 21%. Veel sportverenigingen vallen voor hun hoofdactiviteiten echter onder een BTW-vrijstelling. Voor sommige van deze activiteiten... Lees het hele antwoord