Aanpak witwassen in financiële sector moet gerichter

19 september 2022 | Door redactie

Het tegengaan van financieel-economische criminaliteit kan efficiënter en effectiever door een meer risicogebaseerde aanpak. Daardoor worden ook ongewenste effecten, zoals het onnodig uitsluiten van klanten van het betalingsverkeer, zo veel mogelijk beperkt. Dit concludeert de Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een recente studie.

Als toezichthouder op de toepassing in de financiële sector van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) constateert DNB in de afgelopen jaren ernstige tekortkomingen in de sector bij de naleving van deze wet. Om te komen tot een meer risicogebaseerde benadering moeten banken risico’s bij klanten beter in kaart brengen. Door een beperktere inzet bij lage risico's kunnen instellingen meer aandacht besteden aan situaties met hogere risico's. DNB gaat ondersteuning bieden door onder meer te informeren over de aanpak die zij moeten hanteren bij lage risico’s.

Inzet van machine learning

Ook de bredere inzet van technologisch innovatieve oplossingen, eventueel in samenspraak met de wetgever, kan leiden tot een gerichtere aanpak van witwassen. Voor de risicoclassificatie van klanten en transactiemonitoring kan bijvoorbeeld ‘machine learning’ worden ingezet. Daarnaast kan het hergebruiken van gegevens door klanten, bijvoorbeeld via elektronische identificatie, zorgen voor minder administratieve lasten.

Effectiviteit van de keten

In het rapport ‘Van herstel naar balans’ (pdf) is ook te lezen dat de effectiviteit van de keten van het melden en onderzoeken van ongebruikelijke transacties die kunnen wijzen op fraude kan worden verhoogd. Betrokken partijen zouden een gezamenlijk onderzoek kunnen doen naar het verbeteren van de effectiviteit van de meldingen. Daarnaast zou de wetgever ervoor kunnen kiezen om instellingen te vragen om voortaan geen ongebruikelijke transacties meer door te geven aan de FIU-Nederland, maar de focus te leggen op het melden van verdachte transacties.

Bijlagen bij dit bericht