Aanzienlijk meer financiële schade door fraude in 2020

Afgelopen jaar werd voor meer dan € 41 miljoen aan schade door fraude gemeld bij de Fraudehelpdesk, het landelijk meldpunt voor oplichting. In 2019 werd nog voor ruim € 26 miljoen aan schade gemeld. In een jaar tijd is dus een forse stijging waar te nemen.

2 februari 2021 | Door redactie

In 2020 ontving de Fraudehelpdesk ongeveer 350.000 meldingen van fraude. Opvallend is dat criminelen in veel fraudegevallen vooraf gegevens hadden verzameld waarmee zij zich als een ander konden voordoen, bijvoorbeeld via een phishinglink of het opnemen van een telefoongesprek. Door toegang te hebben tot persoonlijke financiële gegevens of het stemgeluid van een bekende, was de fraude voor gedupeerden moeilijk te herkennen.

Online aankopen en WhatsApp-hulpvraagfraude

In 2020 was ook een toename te zien van fraude met online aankopen en WhatsApp-hulpvraagfraude. De Fraudehelpdesk heeft voor 2020 een aantal top 3’s bekend gemaakt.

De top 3 meldingen in 2020 is als volgt:

  1. Identiteitsfraude (vooral WhatsApp-hulpvraag)
  2. Cybercrime
  3. Handelsplaats/webwinkelfraude

De top 3 wat het aantal slachtoffers betreft was:

  1. Handelsplaats/webwinkelfraude
  2. Identiteitsfraude (vooral WhatsApp-hulpvraag)
  3. Voorschotfraude

De hoogste schadebedragen waren te zien bij:

  1. Beleggingsfraude
  2. Identiteitsfraude rechtspersonen
  3. Voorschotfraude

Blijf alert

De Fraudehelpdesk wijst erop dat mensen alert moeten blijven bij het klikken op links, het verstrekken van gegevens en het verrichten van betalingen. De Fraudehelpdesk adviseert ook om nooit geld over op te maken op basis van een tekstbericht. Bel de appende persoon die om geld vraagt om te bepalen of het inderdaad een bekende is. Zoek ook online het telefoonnummer van de bank of andere organisatie op om te bepalen of het telefoonnummer klopt. En ga na of er ook echt geld verschuldigd is.

Bespreken binnen de onderneming

Speciaal voor ondernemers wijst de Fraudehelpdesk managers erop dat zij fraude moeten bespreken binnen de onderneming en dat zij werknemers moeten informeren over de risico’s. Een goede e-mailbeveiliging is voor elke onderneming van belang. Ondernemingen moeten ook terughoudend zijn met het plaatsen van (bedrijfs)gegevens online, aldus de Fraudehelpdesk.

Bijlagen bij dit bericht

Voorkom acquisitiefraude
E-learning | VideoCollege 19 minuten
Coronafraude aanpakken
Verdiepingsartikel