Accountants bezorgd over fraude met NOW-regeling

Bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU – Nederland) zijn meldingen binnengekomen over misbruik van de steunmaatregelen die de rijksoverheid heeft ingevoerd als gevolg van de coronacrisis. Er waren meldingen over de regeling voor zzp'ers (Tozo) en de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TOGS). Ook over fraude met de NOW-regeling zijn er zorgen.

15 juni 2020 | Door redactie

Sinds maart 2020 kunnen werkgevers gebruikmaken van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Hebben ondernemingen te kampen met omzetverlies, dan kunnen zij onder voorwaarden subsidie krijgen, zodat zij hun werknemers kunnen blijven betalen. Van het voorschotbedrag dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) uitkeert is tot dusverre 71% terechtgekomen bij kleine tot middelgrote bedrijven, met maximaal 250 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers ontvingen samen 29%.

Latere verzending van facturen

Er zijn tot nu toe bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 21 meldingen van NOW-fraude, berichtte de NOS recent. Accountants vrezen echter dat de echte cijfers hoger liggen. Een manier van fraude om voor de NOW in aanmerking te komen, is het later verzenden van facturen waardoor het lijkt alsof een onderneming in een bepaalde periode minder omzet draait. Accountants hebben de verantwoordelijkheid om te controleren of er inderdaad sprake is van omzetdaling.

Accountantsverklaring verplicht

Voor de NOW is een accountantsverklaring verplicht voor ondernemingen die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Ook bij een vast te stellen subsidie van € 125.000 is een accountantsverklaring vereist. Alle ondernemingen die de NOW ontvangen, moeten kunnen aantonen minimaal 20% minder omzet te hebben behaald over een periode van 3 maanden. Als bij een controle achteraf blijkt dat er is gefraudeerd, kan het Openbaar Ministerie overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

Bijlagen bij dit bericht