Actieve rol KvK bij aanpak acquisitiefraude

4 februari 2015 | Door redactie

In december 2014 heeft de Tweede Kamer al een initiatiefwetsvoorstel tegen acquisitiefraude goedgekeurd. Daarnaast is recent bekendgemaakt dat de Kamer van Koophandel (KvK) een grotere rol krijgt bij de bestrijding van deze fraude, onder andere door de introductie van een centraal aandeelhoudersregister.

In het bericht Zware straf op het versturen van spooknota kon u al lezen dat acquisitiefraude een grote kostenpost is voor mkb-ondernemingen. Daarom is er een initiatiefwetsvoorstel tegen acquisitiefraude ingediend dat al is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Vorige week was er een debat over dit voorstel. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft laten weten dat ook het kabinet de voorgestelde maatregelen ondersteunt. Daarnaast kan de overheid met de nieuwe wet harder optreden tegen acquisitiefraude. Wie op deze wijze fraudeert, kan namelijk in de toekomst rekenen op een boete van maximaal € 81.000 of een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

Centraal handelsregister wordt ondergebracht bij KvK

Uit de conceptwettekst blijkt dat de KvK de bevoegdheid krijgt actief signalen door te geven aan opsporingsinstanties als er vermoedens bestaan van ongeoorloofde praktijken. Om deze signalen te kunnen geven, zal het Handelsregister gekoppeld worden aan verschillende basisadministraties. Met deze koppeling moet bijvoorbeeld sneller duidelijk worden of op één adres verdacht veel ondernemingen worden geregistreerd. Ook moet het centrale aandeelhoudersregister worden ondergebracht bij de KvK. Dit register zal alleen toegankelijk zijn voor opsporingsinstanties. Houd er rekening mee dat er in de conceptwettekst is bepaald dat u, ook na de invoering van het centraal aandeelhoudersregister, nog steeds zelf een aandeelhoudersregister moet bijhouden!

Geef uw mening over de wetswijziging!

Om de KvK deze actievere rol te geven in de fraudebestrijding moet er een wijziging worden aangebracht in de Handelsregisterwet. Iedereen mag hierover zijn mening geven in een zogenoemde internetconsultatie. De nieuwe regels zorgen ervoor dat u wijzigingen in het aantal werknemers niet meer jaarlijks hoeft door te geven aan de KvK. Dit levert naar verwachting een vermindering van € 10 miljoen aan administratieve lasten op. Omdat u deze wijziging ook merkt in uw financiële administratie, doet u er verstandig aan om te reageren. Doe dit wel op tijd: tot 5 maart 2015 kunt u uw mening geven.

Dringende vragen over de wijziging van het handelsregister?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de wijziging van het handelregister, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!

Bijlagen bij dit bericht

Voorkom acquisitiefraude
E-learning | VideoCollege 19 minuten