AFM biedt hulp bij identificeren integriteitsrisico’s

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft handvatten gepubliceerd voor accountantsorganisaties voor het toepassen van de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA). De AFM deed dit na het opvragen en beoordelen van de SIRA bij verschillende accountantsorganisaties.

4 november 2019 | Door redactie

De SIRA is een hulpmiddel waarmee accountantsorganisaties inzicht kunnen krijgen in integriteitsrisico’s. Met behulp van de SIRA kunnen zij deze risico´s ook beheersen. Met de SIRA wordt de basis gelegd voor de inrichting van een goede bedrijfsvoering.

Uiterlijk eind 2020 aantoonbaar 

Het doel van de nieuwe handvatten (pdf) is dat accountantsorganisaties hun eigen beheersing van integriteitsrisico’s beter kunnen beoordelen en desgewenst kunnen aanscherpen. De AFM, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA) vinden het belangrijk dat alle accountantsorganisaties uiterlijk eind 2020 integriteitsrisico's inzichtelijk kunnen maken, beheersen en monitoren. Daarmee wordt witwassen, terrorismefinanciering en corruptie zoveel mogelijk voorkomen.

Vier processtappen 

De SIRA bestaat uit vier processtappen:

 1. Risico-identificatie
  In deze eerste stap maakt een accountantsorganisatie een organisatieschets en identificeert de integriteitrisico’s en risicoscenario’s. Een risico is breed gedefinieerd. Een voorbeeld is het risico op witwassen. In een risicoscenario krijgt dat concreet vorm, bijvoorbeeld het accepteren van een controleopdracht bij een klant met ongebruikelijke contante geldstromen.
 2. Risicoanalyse
  In deze stap wordt het brutorisico bepaald: de kans dat een risicoscenario zich voordoet en welke impact dit heeft zonder risicobeheersing.
 3. Risicobeheersing
  Het beleid, de systemen en de maatregelen die het brutorisico beheersen worden in kaart gebracht. Daarna wordt bepaald welk risico resteert: het zogeheten nettorisico. Daarna moet worden beoordeeld wat de risicobereidheid is voor dit nettorisico en of eventuele maatregelen nodig zijn.
 4. Risicomonitoring en -herziening
  De periodieke evaluatie en mogelijke aanpassing van de integriteitsrisico’s, -scenario’s en de beheersing daarvan staan centraal in deze laatste stap.

Bijlagen bij dit bericht

Voorkom acquisitiefraude
E-learning | VideoCollege 19 minuten
Voorbereid op de toetsing
Verdiepingsartikel