AP staat banken toe om gegevens van fraudeurs te delen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verleent ruim 160 banken en financiële instellingen een vergunning waarmee zij gegevens van fraudeurs kunnen registreren in het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Via dit systeem kunnen banken elkaar waarschuwen, zodat incidenten kunnen worden voorkomen.

31 augustus 2021 | Door redactie

Banken en andere financiële instellingen kunnen elkaar waarschuwen voor criminaliteit in de financiële sector via het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Daarmee kunnen banken achterhalen of (potentiële) klanten of (ex-)werknemers een dreiging vormen. Met dit systeem kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat iemand die eerder fraudeerde bij een bank dit nog een keer kan doen bij een andere bank.

Protocol voor gegevensuitwisseling 

Het vernieuwde Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) bevat de voorwaarden die gelden voor gegevensuitwisseling via het waarschuwingssysteem. Dit protocol bevat regels waaraan banken en verzekeraars moeten voldoen om informatie over incidenten bij te houden en uit te wisselen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan identiteitsfraude en bankhelpdeskfraude. De belangrijkste wijziging ten opzichte van eerdere protocollen is dat de teksten van dit protocol in lijn zijn gebracht met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onder het nieuwe protocol kunnen ook banken en verzekeraars aansluiten die geen lid zijn van een brancheorganisatie.

Fraude en criminaliteit 

Het waarschuwingssysteem is een belangrijk middel voor banken in de strijd tegen fraude en criminaliteit. Daardoor worden misbruikpogingen onderkend en wordt verdere schade bij andere banken of financiële instellingen voorkomen. Maatschappelijk heeft dit systeem veel toegevoegde waarde. Fraude en misbruik kunnen leiden tot benadeling van klanten en dat leidt weer tot een gebrek in het vertrouwen in het financiële stelsel.
Het PIFI is tot stand gekomen door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland en Zorgverzekeraars Nederland en is goedgekeurd tot en met maart 2026.