Banken samen tegen witwassen en terrorismefinanciering

Vijf Nederlandse banken – ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank – hebben de krachten gebundeld en Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Daarmee gaan zij gezamenlijk de strijd aan met witwassen en terrorismefinanciering.

20 juli 2020 | Door redactie

TMNL zal zich richten op het vaststellen van ongebruikelijke patronen in het betalingsverkeer die banken individueel niet kunnen ontdekken. In Nederland wordt elk jaar ongeveer voor € 16 miljard aan crimineel geld witgewassen. Om de herkomst van dat geld te verbergen, gebruiken criminelen vaak meerdere banken. Door gezamenlijke transactiemonitoring kunnen criminele geldstromen beter worden opgespoord. Door het combineren van de transactiedata van de verschillende banken ontstaan ook nieuwe inzichten. Deze kunnen weer worden gebruikt voor de bestrijding van financiële criminaliteit, waaronder fraude

Samenwerking met publieke partners

Een succesvolle strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering vereist een nationale ketenaanpak. Om die reden werken de vijf banken ook nauw samen met publieke partners, zoals de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid, de FIOD en de Financial Intelligence Unit (FIU).

Aanpassing van de Wwft

De oprichting van TMNL sluit aan bij het Plan van aanpak witwassen dat het kabinet vorig jaar presenteerde. Dit plan regelt onder meer een aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om gezamenlijke transactiemonitoring zo goed mogelijk te laten functioneren. Vooruitlopend op de wetswijziging beginnen de banken nu al met de bouw van TMNL. Het is de bedoeling dat andere banken op termijn ook gebruik kunnen maken van TMNL. De bouw en ontwikkeling van TMNL zal gebeuren in fases.

Meldplicht voor de financiële sector

Komen financiële instellingen ongebruikelijke transacties tegen, dan zijn zij volgens de Wwft verplicht om die te melden. Deze meldplicht geldt onder andere voor de financiële sector, de accountancy en de advocatuur.

Bijlagen bij dit bericht

Voorkom acquisitiefraude
E-learning | VideoCollege 19 minuten
Het UBO-register
Infographic
Het UBO-register in de praktijk
Verdiepingsartikel