Bedrijfsgeheimen beter beschermd

5 december 2013 | Door redactie

De Europese Commissie (EC) wil ondernemingen beschermen tegen onrechtmatige verkrijging van gevoelige bedrijfsinformatie. Daarom heeft de EC hiervoor nieuwe regels voorgesteld. Ondernemingen kunnen dankzij die regels in dit soort situaties gemakkelijker de schade verhalen op de misbruiker.

Na invoering van de nieuwe regels kunnen nationale rechters gemakkelijker in het voordeel van uw onderneming beslissen als uw onderneming slachtoffer wordt van onrechtmatige verkrijging door derdenvan gevoelige bedrijfsinformatie. Ook kan uw onderneming als slachtoffer gemakkelijker een schadevergoeding krijgen in dit soort situaties. Daarnaast kan uw onderneming producten die uw bedrijfsgeheimen onthullen uit de markt laten halen via de rechtbank.

Formule als bedrijfsgeheim

Onder bedrijfsgeheim vallen onder andere een formule, een ondernemingsproces, een recept of een marketingconcept. Als onderneming heeft u niet het exclusief recht op een bedrijfsgeheim. Ontdekken concurrenten bijvoorbeeld zelf uw formule, dan mogen zij deze gebruiken. Uw bedrijfsgeheim is alleen wettelijk beschermd als iemand de informatie bijvoorbeeld steelt of door omkoping verkrijgt.

Voorstel moet nog goedgekeurd worden

De EC moet het voorstel voor bescherming tegen onrechtmatige verkrijging, het onrechtmatige gebruik en de onrechtmatige openbaarmaking van bedrijfsgeheimen nog wel voorleggen aan de Raad van ministers en het Europees Parlement. Zij stellen vervolgens het voorstel vast volgens de gebruikelijke wetgevingsprocedure.