Beleggersvereniging wil meer aandacht voor frauderisico’s

4 februari 2019 | Door redactie

Controlerend accountants moeten voor het signaleren van frauderisico’s de hulp van een forensisch accountant inschakelen. Dat schrijft de Vereniging van effectenbezitters (VEB) in haar accountantsbrief. De beleggersvereniging stuurt deze brief elk jaar naar accountantsorganisaties, beursfondsen en de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants (NBA), voorafgaand aan de jaarvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen.

Accountants moeten volgens de VEB meer aandacht besteden aan het signaleren van frauderisico’s bij de controle van de jaarrekening (tool) van een onderneming. Veel controlerend accountants hebben behoefte aan ondersteuning op dit gebied. Zij kunnen hiervoor aankloppen bij de forensisch accountant. De hogere controlekosten die daarbij komen kijken voor beleggers wegen volgens de VEB niet op tegen de financiële gevolgen van het niet signaleren van fraude.  

Hoe zijn de schattingen gecontroleerd?

In haar accountantsbrief roept de VEB accountants ook op om in de jaarrekening (tool) duidelijk te maken hoe zij schattingen van het management hebben gecontroleerd. De VEB doet dit alvast in aanloop naar de herziening van Standaard 540. Deze standaard, die medio december 2019 van kracht wordt, behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot schattingen. Schattingen spelen bijvoorbeeld een rol bij de bepaling van kosten uit schikkingen en de resultaten van langetermijncontracten.